Velkommen til Snejbjerg Skytte- Gymnastik & Idrætsforening

Husk - klik på SGI-logo = tilbage til forsiden med indgang til alle grupper  
klik på Snejbjerg SG&I i topmenu bringer dig videre til informationer om vor forening.

Snejbjerg Hallens bestyrelse

Frits Horslund 2016Ved Snejbjerg Hallens repræsentantsskabsmøde d. 16. marts blev Mikael Yde og Steen Jensen genvalgt. Hans-Henrik Olsen ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Erik Dalager. Som suppleant valgtes Peter Svendsen.

Hallens bestyrelse har konstitueret sig med Steen Jensen, formand, Mikael Yde, næstformand,  Michael Rasmussen, kasserer, Erik Dalager, sekretær og medlem  Jan Nørgaard. 

Steen Jensen overrakte hallens aktivitetspris 2015 til Frits Horslund.  
Læs mere her   

Nyt sæson er klar på hjemmesiden

Sidste nyt!!!!

Aktiv Samvær er klar med programmet

for sæson 2016 - 2017.

Læs her på siden under aktiv samvær 

Hallens ordensreglement

Hallens bestyrelse har udsendt nye ordensregler. Tillæg til gældende se dem her
ryger-udBestyrelsen bemæker specielt: ".... – med særlig opmærksomhed på tilføjelserne i tillægget samt den allerede eksisterende regel, om at der ikke må ryges foran indgangspartiet – hvor vi alle går ind og ud."