Historien bag Snejbjerg SG&I

Historien om Snejbjerg Skytte- Gymnastik og idrætsforening

Vor historie begynder i 1879 – med tabet af Sønderjylland i 1864 i erindring blev der i 1879 oprettet en skytteforening – Snejbjerg Skyttekreds. Det var en karl på Tanderup, Søren Hansen fra Velhusted(Assing sogn),  der var hjemsendt som korporal i 1878 fra Viborg, der tog initiativet. 14 karle  lavede en skydebane ved Gødstrup hvor de skød udover vandet med forladegeværer. Initiativet døde dog lidt ud, da Søren Hansen flyttede til Velhusted. l 1882 kom der et nyt initiativ – ved et møde på Snejbjerg kro valgtes en ny bestyrelse med Jens P. Mikkelsen som formand (billedet).  Johannes Hansen, Laurits Hansen og Jens Albæk blev valgt som delingførere. Skydebanen blev flyttet til Krogstrup og senere til Snerlunddal.  Om vinteren var der gymnastik i P. Mikkelsens lade. Vor første fane fik vi i 1884 – efter en indsamling foranstaltet primært af fem piger. Johannes Hansen ledede i disse år både skydning om sommeren og gymnastik om vinteren. Gymnastikredskaberne var træhest, højdespring over snor, trapez, knudret tov og glat tov.

Grupperne:

1879 – Skyttegruppen

?-2000 – Folkedansergruppen