Fællesforeningen

Velkommen til Snejbjerg SG&I. Vi er en flerstrenget forening, der blev oprettet i 1879. I dag har vi ca. 2.750 medlemmer fordelt på 11 afdelinger.


  • Senior-Sport får Super-Gejst-Spreder-Prisen 2021 fra DGI.
    DGI Midtjylland kom forbi Snejbjerg i dag, 12. april og uddelte Super-Gejst-Spreder-Prisen 2021 til Læs indstilling her. Erling Heller, Asta Hansen og Lisbeth Bliksted som repræsentanter for Senior-Sport. Gruppen har gjort meget for at fastholde medlemmerne under Coronaen og tilpasset sig de muligheder der var for hvor mange, der måtte være sammen og hvor man måtte være […]
  • Valg til Snejbjerg Hallens repræsentantskab
    Snejbjerg Hallen I henhold til Snejbjerg Hallens vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet. På valg som repræsentant for en 3-årig periode er: Jan Nørgaard (modtager genvalg) Morten Kristensen (modtager genvalg) Lars Holm Sørensen (modtager genvalg) På valg som suppleant for en 1-årig periode er: Steen Jørgensen (ønsker ikke genvalg) I Snejbjerg Hallens […]
  • NY styregruppe i arbejdstøjet
    Den 30. november afholdtes formandsmøde under foresæde af den nye styregruppe. I referatet kan læses om – at SportsNyt udgår. De to årlige numre koster fællesforeningen 25.500 kr. uden at dække gruppernes informationsbehov godt nok. Info via hjemmesider og facebooksider søges forbedret. APP’en Min Landsby – er ikke brugervenlig efter omlægning så den droppes og […]

Vi har en god tradition for at være “rugekasse” for nye aktiviteter. Skulle du have lyst til at starte noget nyt op i Snejbjerg, er du hjertelig velkommen til at kontakte os.