Fællesforeningen

Velkommen til Snejbjerg SG&I. Vi er en flerstrenget forening, der blev oprettet i 1879. I dag har vi ca. 2.750 medlemmer fordelt på 11 afdelinger.


  • Valg til Snejbjerg Hallens repræsentantskab
    Snejbjerg Hallen I henhold til Snejbjerg Hallens vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet. På valg som repræsentant for en 3-årig periode er: Jan Nørgaard (modtager genvalg) Morten Kristensen (modtager genvalg) Lars Holm Sørensen (modtager genvalg) På valg som suppleant for en 1-årig periode er: Steen Jørgensen (ønsker ikke genvalg) I Snejbjerg Hallens […]
  • NY styregruppe i arbejdstøjet
    Den 30. november afholdtes formandsmøde under foresæde af den nye styregruppe. I referatet kan læses om – at SportsNyt udgår. De to årlige numre koster fællesforeningen 25.500 kr. uden at dække gruppernes informationsbehov godt nok. Info via hjemmesider og facebooksider søges forbedret. APP’en Min Landsby – er ikke brugervenlig efter omlægning så den droppes og […]
  • Ekstraordinær generalforsamling
    Afholdt onsdag den 28. oktober i Snejbjerg Hallen. Generalforsamlingen godkendte at foreningen fremover ledes af en styregruppe med tre personer, hvoraf en anmeldes som formel fællesformand, så vedtægterne overholdes. Styregruppen har følgende medlemer: Kristina Lindberg, formand for håndbold Elisabeth Guthauser, formand for tennis og Kirsten Østergaard, kasserer I Fitness Kirsten Østergaard anmeldes som ny fællesformand. […]

Vi har en god tradition for at være “rugekasse” for nye aktiviteter. Skulle du have lyst til at starte noget nyt op i Snejbjerg, er du hjertelig velkommen til at kontakte os.