Tennis

Tennis Forside – Nyheder
Velkommen på Snejbjerg SGI Tennisafdelings hjemmeside.
Her finder du informationer omkring klubbens aktiviteter og tilbud,
træning, kontingent samt kontakt til bestyrelsen

Sæson 2019 starter med standerhejsning
lørdag d. 27. april kl. 13.00

NYT NYT

Træning hver torsdag eftermiddag i maj og juni fra kl. 16.30-18.30 med Torben Wad – i lighed med sidste sæson.

Evt. inddeling i hold afhængig af styrke, alder og fremmøde.
Vi har ketcher og bolde til nye medlemmer der vil prøve lidt først. Mød op med en ven eller nabo, ellers finder vi en makker til dig. Der kan spilles en måned uden beregning. Vi glæder os til at se dig 🙂

Særskilt indbydelse er omdelt til tidligere medlemmer.

“Gammelt medlem” >>> husk at få betalt dit kontingent og bekræft medlemskab til tennis@snejbjergsgi.dk

Tidligere medlemmer der ikke har betalt kontingent inden udgangen af maj får spærret adgangsbrikken.

Nyt medlem ? ….. – Se vores folder samt “opslag” som hænger centrale steder rundt i Snejbjerg. Eller kontakt tennis@snejbjergsgi.dk for flere informationer.

Adgangsforhold !!!
Indkørsel fra Snejbjerg Hovedgade til Pulsen-Snejbjerg Skole, hvor der er P-pladser og sti direkte til tennisbanerne.

Standerhejsning – Formand Poul-Erik Henriksen byder velkommen
Klargøring af baner
Når vinteren og frost/vand er væk påbegynder vi hvert år klargøring af banerne inden sæsonopstart.
Det foregår via frivilligt indsats fra medlemmerne i løbet af april måned. Opgaverne består i at rydde banerne for blade, ukrudt og andet, reparation/fastgørelse af lines, tromle baner samt udlægning af nyt grus. I de sidste 3 år har vi været særlig ramt af overfladevand fra skole området hvor ændring af drænforhold og byggeri har medført meget mere vand på banerne. Der foregår en vedholdende dialog med kommunen om udbedring af problemerne som vi er helt uforskyldt i.

Vil du gi’ en hånd med i år eller næste år – så konkakt Johannes el. Poul Erik.

Klargøring af baner – Michael og Johannes