Børneattester

Snejbjerg SG&I’s grupper/afdelinger er forpligtiget til at indhente børneattester for de trænere, ledere, instruktører mv., der har direkte kontakt med børn under 15 år. Loven kræver, at der indhentes børneattest første gang pågældende skal overtage en funktion i forhold til unge under 15 år. Der kan ikke indhentes børneattest for trænere/instruktører under 15 år.

I Snejbjerg SG&I indhentes en ny attest hvert år. Gruppen/afdelingen indhenter navn og cpr. nr. på den træner/leder der ønskes børneattest for.  Fællesformanden indsender herefter en digital anmodning om børneattest til rigspolitiet, som herefter automatisk sender en besked til træner/leder/instruktørens digitale postkasse. Træner/lederen skal her give samtykke med sin NemID, før børneattesten kan udstedes og træner/lederen må arbejde med børn og unge i Snejbjerg SG&I.  Hvis der er anmærkninger når attesten foreligger fra Rigspolitiet kontakter fællesformanden den relevante afdeling.

Fællesformand Kirsten Østergaard

Politiets infoside  

DGI – foreningsledelse