Designmanual

indsæt logoer….

Snejbjerg skytte-, gymnastik – & idrætsforening er en flerledet forening, en fællesforening med en række tilsluttede grupper/afdelinger. Vi har et fælles mål med vor forening. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning og den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel til gavn for lokalområdet og dets ungdom.

En designmanual skal bidrage til at styrke den fælles identitet for vor forening som helhed og dermed også for den enkelte gruppe/afdeling. Der skal være en tværgående genkendelighed, der signalerer fællesskab. Et af midlerne hertil er regler for anvendelse af fælles logo, design og farver i forbindelse med hjemmeside, nyhedsbreve, programmer, brochurer, brevpapir, klubdragter, spilledragter mv.

Fælleslogo
Logoet er Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforenings fælles visuelle identitet, og skal bruges på al skriftlig kommunikation, der har fællesforeningen eller en af grupernes/afdelingerne som afsender og anvendes på foreningens hjemmesider.

Logo med farver Logo i sort hvid
Tekst under logo eller tilføjes gruppens navn under
Fodbold
Logoet anbringes normalt synligt på forsiden/første side, men kan ved hefter, brochurer,
programmer mv også være anbragt på bagsiden eller i hovedet i indholdsfortegnelse.
Gruppelogo

Den enkelte gruppe kan have sit eget gruppelogo, der skal markere gruppen særlige
aktivitet. Gruppelogoet kan ikke anvendes i stedet for fælleslogo, men anvendes ved siden af

Klubfarver.
Foreningen har sort og orange som farver for spilletøj. Som udgangspunkt ved at spilletrøjer hovedsageligt er orange, spilleshorts er sorte og synlige strømer er orange eller sorte.
Der findes ikke retningslinjer for farvevalg i forbindelse med klubdragter. Foreningen har ikke på tværs af grupperne fælles design af spilletøj og klubdragter. For alt beklædning gælder fællesforeningens logo anvendes

Reklamer
En væsentlig indtægtskilde for grupperne er muligheden for sponsorering og reklameindtægter, derfor skal der være mulighed for, at give sponsorerne en modydelse i form af reklame, omtale mv. på hjemmeside, spilledragter, publikationer, bannere, skilte mv.
Der aftales dog følgende fælles regler:

Sports-Nyt.
Der trykkes ikke reklamer i Sports-Nyt. Der optages ikke annoncer.
Det kan i mindre omfang nævnes navne på sponsorer i forbindelse med prisuddelinger mv.
Det er ok at situationsbilleder, der i forbindelse med sportsudøvlese, arrangementer og
præmieoverrækkelser indeholder de naturligt medfølgende reklamer.

Gruppepublikationer, fx sæsonprogrammer
Der fastsættes ingen begrænsninger for optryk af reklamer.

Hjemmeside
Fællesforeningens sider på snejbjergsgi.dk holdes reklamefri, med samme undtagelser som nævnt under Sports-Nyt.
Gruppernes sider
Topmenu holdes reklamefri.
Reklamer kan bringes på specielle sponsorsider uden begrænsninger. Der kan sættes menupunkt i venstre-menu, fx Vore sponsorer
På forsiden og undersider, fx holdsider kan reklamer sættes ind i midterfeltet i midterfeltets bredde
og i en højde på indtil 100 pixel. Feltet kan deles op i flere felter og må skifte. Ved scroll
downmenu må der underliggende være et ubegrænset antal felter. Reklamefeltet må ved klik eller mouseover linke til sponsors side i nyt vindue.
Hjørnebilledet i højre side må også benyttes til reklamer.
Udover disse reklamefelter kan sponsorer i forbindelse med arrangementer, præmieoverrækkelser mv. nævnes i tekst – hvor navnet kan være et aktivt link til at åbne sponsorside i nyt vindue.
Det er ok at situationsbilleder, der i forbindelse med sportsudøvelese, arrangementer og
præmieoverrækkelser indeholder de naturligt medfølgende reklamer.
Tværgående rulletekst med sponsornavne er ok i midterfeltet dog maks 14pixel høj.

Godkendt på formandsmødet 8. juni 2009