Tidligere fællesformænds Pokal – Unglederpokalen

Denne pokal er indstiftet i forbindelse med Snejbjerg SG&I’s 100 års jubilæum i 1979. Kriterierne,  der fastsættes af tidligere fællesformænd er følgende:

Pokalen tildeles en yngre aktiv idrætsudøver/- leder, der i årets løb har gjort sig bemærket ved godt kammeratskab og sammenhold.

Indstillingerne fremsendes senest 1. januar til fællesformanden, der sammen med de tidligere fællesformænd beslutter, hvem der skal have pokalen tildelt.

Pokalen uddeles ved et arrangement i den afdeling, hvor vedkommende er aktiv.

Unglederpokal er tildelt flg. personer: