Formandsmøder

Formandsmøder: (siden er under opbygning)

Deltagere: Fællesformand, forretningsfører, gruppeformænd

Sted: Pulsen. Normal starttidspunkt kl 19:00 – normal slut kl. 21:00

2019

Formandsmøde 14. 01. Generalforsamling 11. 04. Formandsmøde 03. 06.

2018

Formandsmøde 30. 01. Formandsmøde 13. 03. Generalforsamling 19. 04.
Formandsmøde 30. 05. Formandsmøde 28.08. Fællesbestyrelsesmøde 31.10.

2017

Kolonneoverskrift Kolonneoverskrift Kolonneoverskrift
Række 1 kolonne 1 Række 1 kolonne 2 Række 1 kolonne 3
Række 2 kolonne 1 Række 2 kolonne 2 Række 2 kolonne 3
Formandsmøde 7. 12. Række 1 kolonne 2 Række 1 kolonne 3

2016

Kolonneoverskrift Kolonneoverskrift Kolonneoverskrift
Række 1 kolonne 1 Række 1 kolonne 2 Række 1 kolonne 3
Række 2 kolonne 1 Række 2 kolonne 2 Række 2 kolonne 3
Række 1 kolonne 1 Række 1 kolonne 2 Række 1 kolonne 3