Info til medlemmer

Formandens/ bestyrelsens beretning for 2018 – læs her

Aktiv Samværs regnskab for 2018 – læs her

Vi har efter den nye lovgivning lavet en persondatapolitik som kan læses her Aktiv Samvær persondatapolitik

Aktiv Samværs bankforbindelse er Vestjysk Bank – foreningskontoen er:  7608  1728 636

Vi har endvidere en MobilePay konto: 17558   (hver overførsel koster foreningen  0,75 i gebyr)