April 2024

Tirsdag d. 9. april kl. 19:00 – Årsmøde 2024  Mødested: Snejbjerg Hallen – Multisalen

Pris: 75 kr. for kaffe og snitter, øl og vand kan købes

Tilmelding: online og tlf. fra 21. februar – senest 2. april

Ordinært årsmøde. Dagsorden er fastsat således:
1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Formandens/bestyrelsens beretning til drøftelse og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag – sendes til formanden senest 20.3. mail: toftbjerg43@gmail.com
6. Valg af bestyrelse for gruppen. På valg Kirsten og Thyge Lindberg, Lisbeth og Frede Dalsgaard og Kirsten og Kurt Knudsen. Alle modtager genvalg
7. Eventuelt

En repræsentant for organisationen MAF Danmark kommer og fortæller om deres spændende arbejde.

Flying for Life.   Mere end 1 milliard mennesker i verden kan ikke få basal sundhedshjælp, gå i skole eller lære det kristne budskab at kende.
De bor simpelthen så isoleret fra resten af verden, at det er umuligt for dem selv at opsøge den hjælp, de har brug for.
MAF arbejder på, at mennesker, uanset hvor de bor, kan blive mødt i deres livsnødvendige behov og mærke Guds kærlighed til dem.
Det gør de ved at flyve ud til de mest isolerede egne af verden. Det er ofte den eneste måde, hvorpå mennesker kan få hjælp i rette tid.