Under løbet

Der køres på 3 ruter afhængig af tidspunktet (se under ruter)

Vær opmærksom på draft/non draft.

Ved holdkørsel skiftes som anvist (se under tidtagning)

Dropzone er afmærket ved skiltning. Her er det, som det eneste sted på ruten tilladt at smide affald. Se kortskitse under praktisk info.

Når du ikke er på ruten er der mulighed for forplejning og hvile mv. ved startområdet. (se under forplejning og praktisk info)

Overhold reglerne for løbet (se regler/sikkerhed)