Medlemsinfo

Velkommen til tennis 2019 

Kære medlem 

Så er vi klar til en ny tennis sæson. 

Vi oplevede sidste år en sæson med medlemsfremgang og flot fremmøde til ungdomstræning – og håber på at vi kan fastholde denne udvikling også i år. Et stabilt medlemsantal er et nødvendigt fundament for at have en velfungerende forening. 

Der er fortsat indgang via P-pladsen foran skolen – indkørsel enten fra Hovedgaden eller Nørretanderupvej. Vi har i år fået ekstern bistand til klargøring af den sidste bane – sådan at alle 3 baner er i topform til sæsonstart. Bedre har det vist aldrig været! 

Så nu er det bare at komme i gang – både at du selv skal spille – og måske få prikket til et par tidligere eller nye medlemmer, så vi igen får et aktivt klubliv omkring banerne. 

Som aktivt medlem tilbydes du som tidligere at få samme bane/tid som sidste sæson mod rettidig betaling af din og din makkers kontingent for sæsonen 2020 – senest d. 15. maj 2020. 

>> Kontingentet bedes indbetalt på vores bankkonto – 7640 – 1003488, – med tydelig angivelse af navn. 

Venligst send en mail til vores mailadresse inden standerhejsning / betaling til: tennis@snejbjergsgi.dk 

– og Bekræft / Afslå – i forhold til om du fortsat ønsker at være medlem. Herved har vi mulighed for hurtigt at få et overblik over medlemsstatus samt at få alle medlemmers e- mail adresser registreret. Den vil vi benytte til udsendelse af medlemsinfo og evt. nyhedsinfo i sæsonen. 

Kontingent 2019: Vi har besluttet at fastholde den forenklede og fordelagtige kontingentstruktur; – så det fortsat er billigt at spille tennis i Snejbjerg; 

Fast tid aften: kl. 16:30 til kl. ? kr. 400,00

Voksen eftermiddag: kl. ? til kl. 16:30 kr. 400,00

Efterlønnere u/fast tid: kl. ? til kl. 16:30 kr. 325,00

Studerende o/18 år: kl. ? til kl. 16:30 kr. 325,00

Ungdom, 14-18 år: kl. ? til kl. 16:30 kr. 250,00

Ungdom, til 13 år: kl. ? til kl. 16:30 kr. 100,00

Familiemedlemskab kr. 650,00 

(Bemærk, at man skal være fyldt 18 år pr. 1. januar 2020, for at skulle betale voksen- kontingent). 

Standerhejsning: Standerhejsningen vil i år finde sted, lørdag, den 24. april 2020, kl. 13.00 ved klubhuset. Vi håber at banerne kan være spilleklar fra denne dato, men måske en enkelt bane først klargøres primo maj. 

Klubaften, mesterskaber og andre aktiviteter: Vi afholder klubaften med fælles spil på tværs af normale makkere –  nærmere info følger. 

Yderligere arrangementer vil blive informeret om pr. mail og opslag i klubhuset. 

Vi fortsætter med instruktion for både børn og voksne – på samme måde som sidste år. Hver torsdag 16.30 – 18.30 vil Torben Wad gennemføre træning for både børn og voksne indtil skolernes sommerferie. Deltagelse i træningen er gratis for medlemmer. 

Vi har desuden et tilbud om en gratis ketcher til alle nye børn/ungdom (under 18 år), der tilmelder sig (og betaler kontingent) samt deltager i træningen. 

Yderligere information om sæsonen 2020 vil blive oplyst ved standerhejsningen og ved opslag i klubhuset. 

VELMØDT TIL EN GOD TENNISSÆSON 

Bestyrelsen 

Kontaktpersoner:

Anja Refstrup, Munkgårdkvarteret 365, Snejbjerg mobil 20 67 19 85 

Elisabeth Guthauser, Munkgårdkvarteret 165, Snejbjerg mobil 25 12 91 59 

———————————————————————— 

eller mail til: tennis@snejbjergsgi.dk 

Orientering i løbet af sæsonen: Se hjemmesiden