Medlemsinfo

Velkommen til tennis 2020

Kære medlem

Tennisbanerne er klar til brug fra tirsdag d. 5. maj 🙂

For at kunne overholde anbefalinger fra sundhedsministeriet pga. Covid-19 vil klubhuset være aflåst, dermed er det ikke muligt at bruge toilet eller få vand. Se yderligere anbefalinger i vedhæftede skrivelser fra DGI.

Vi oplevede sidste år en sæson med medlemsfremgang og flot fremmøde til ungdomstræning – vi håber at kunne fastholde denne udvikling igen i år. Et stabilt medlemsantal er et nødvendigt fundament for at have en velfungerende forening.

Der er fortsat indgang via P-pladsen foran skolen – indkørsel enten fra Hovedgaden eller Nørretanderupvej. Vi har fået klargjort alle 3 baner samt minibanen, de er i topform til sæsonstart.

Så nu er det bare at komme i gang – både at du selv skal spille – og måske får prikket til tidligere eller nye medlemmer, så vi igen får et aktivt klubliv omkring banerne.

Som aktivt medlem tilbydes du som tidligere at få samme bane/tid som sidste sæson mod rettidig betaling af din og din makkers kontingent for sæsonen 2020 – senest 1. juni 2020.

>> Kontingentet bedes indbetalt på vores bankkonto i Arbejdernes Landsbank: 5383 – 0243600 eller mobilepay 26128688 Jan Møldrup – med tydelig angivelse af navn.

Venligst send en mail til: tennis@snejbjergsgi.dk med oplysninger om fødselsdato, adresse, mobilnr. og fast spilletid, hvis det ønskes.

Kontingent 2020: Se nedenstående forenklede og fordelagtige kontingentsatser.

Voksen kr. 400 (fyldt 18 år før 1/1-2020)

Ungdom 14-17 år kr. 300 (fyldt 14 år før 1/1-2020)

Ungdom til og med 13 år kr. 150

Familiemedlemsskab kr. 750

Der vil blive informeret om arrangementer pr. mail og opslag i klubhuset.

Vi fortsætter med instruktion for både ungdom og voksne – på samme måde som sidste år, men pga. Covid-19 udsættes opstart af træning, I hører nærmere, når træning starter op.

Træning vil være hver torsdag kl. 16.30 – 17.30 for ungdom og kl. 17.30 – 18.30 for voksne. Det vil igen i år være Torben Wad som gennemfører træning for både børn og voksne indtil skolernes sommerferie. Træningen afholdes, hvis der er god tilslutning og vejret tillader det. Deltagelse i træningen er gratis for medlemmer.

Vi har desuden et tilbud om en gratis ketcher til alle nye ungdomsspillere (under 18 år), der betaler kontingent samt deltager i træningen. Der er også mulighed for at låne ketcher til træning for både ungdom og voksne.

Så snart banerne er klar til brug, får I besked pr. mail.

VELMØDT TIL EN GOD TENNISSÆSON

Bestyrelsen

Kontaktpersoner:

Elisabeth Guthauser, Munkgårdkvt. 165, Snejbjerg, Mobil 25 12 91 59

Anja Refstrup,Munkgårdkvt. 365, Snejbjerg,Mobil 20 67 19 85

————————————————————————

eller mail til: tennis@snejbjergsgi.dk 

Orientering i løbet af sæsonen: Følg med på hjemmesiden