Trin 5

Krav til svømmeren: At barnet kan dykke til bunden på det dybe, og at det kan svømme på tværs af bassinet gentagne gange uden pauser. 

Indhold: Der prøves kræfter med alternative vand-aktiviteter som livredning, udspring, dykning og boldspil, ligesom der naturligvis fortsat arbejdes videre med kendte og nye svømmestilarter.

Målet med trin 5 er at forbedre sine svømmefærdigheder, og blive klar til at svømme på langs af bassinet. Desuden er det håbet at svømmerne efter trin 5, har fået interesse for nye aktiviter i vand (fx livredning og udspring), eller ønsker at fortsætte udviklingen af sin svømning på trin 6.
Efter trin 5 er du klar til at gøre endnu mere ved din svømning på trin 6, eller kaste dig ud i nye vandaktiviteter fx. Junior livredder niveau 2.


snejbjerg svommeklub svomning trin3

Er målet ikke opnået efter den første sæson på holdet, er barnet meget velkommen på holdet i endnu en sæson.

Gå til Tilmelding – Online, Svømning for, at tilmelde dit barn til Trin 5.

Del

Trin 6

Krav til svømmeren: At du kan svømme på langs af bassinet, gentagne gange uden pauser. 

Indhold: Der arbejdes målrettet og struktureret med stilarterne i forhold til at forbedre din præstation (mandage, 30 min), samt fysisk træning i form af træning og forskellige vandaktiviteter (onsdage, 45 min). Bemærk at der på dette hold trænes 2 gange i ugen, men at det naturligvis er valgfrit hvor ofte du møder op. Dog forventes det at du melder afbud til instruktøren, hvis du ikke kommer.

Målet med trin 6 er at du fortsat udvikler din svømning, og får idéer til fremtidig brug af vandet. Der er plads til at du kan svømme på holdet i flere år.


snejbjerg svommeklub svomning trin3

Gå til Tilmelding – Online, Svømning for, at tilmelde dig til Trin 6

Del