Energikrisen er ovre

Ihvertfald den der betød, at det har været en stadig koldere fornøjelse at komme til svømning hos os siden sæsonstarten.

Hvad skete der?

Vi opdagede i midten af august at ventilationsanlægget lækkede vand. Det viste sig at komme fra varmefladen, som sørger for opvarmning af den friske luft, der skal bruges for at holde et sundt indeklima i svømmehallen. Der blev straks igangsat en reparation af den defekte del, men den viste sig ikke mulig at reparere, hvorfor der blev bestilt en ny, som desværre først kunne leveres og monteres i denne uge.

Når luften ikke kan varmes op, besværliggør de fysiske love desværre også opvarmning af vandet. Som kulmination på det hele, skete der en menneskelig fejl i forbindelse med et rutinemæssigt returskyl af filtre i sidste uge, som betød at der helt blev lukket for varmetilførslen til bassinet. Dette medførte at vi mandag var helt nede omkring 20 grader, mod de normale 28 grader i bassinet. Da fejlen blev opdaget, blev der naturligvis straks tændt for varmen. Desværre blev vi ikke informeret om den lave temperatur, og da 600 m3 vand lige tager et par dage om, at komme op i temperatur, fik vore mandagssvømmere desværre en noget kold oplevelse.

Hvilke konsekvenser har det?

Tirsdag eftermiddag var temperaturen endnu ikke nået over 25 grader, og vi valgte derfor at aflyse tirsdagens hold. I skrivende stund er temperaturen nået op på 27 grader, og derfor afvikler vi vore hold som normalt i eftermiddag, onsdag d. 12. oktober 2022.

Vi arbejder i øjeblikket på at tilbyde erstatningsundervisning for mandags og tirsdagsholdene i uge 42 – det er lidt af en kabale, der skal gå, da mange instruktøre holder ferie.

Sænker I temperaturen pga. energikrisen?

Snejbjerg Svømmehal drives af Herning Kommune, så i sidste ende er det byrådet, der beslutter om temperaturen sænkes, eller om der kommer andre energibesparende tiltag.

Vi har tidligere på efteråret været i dialog med Kommunale Ejendomme og Børn & Unge, som er de to forvaltninger der sammen står for at vi har en svømmehal, at benytte. Dialogen går på at tage hånd om energisparende tiltag inden det bliver nødvendigt at sænke temperatur eller tage andre drastiske skridt for at spare på kommunens omkostninger. Det kan du bl.a læse om i dette opslag:

Del
Udgivet i Nyhed, SSGI, Svømning.