Udvalgsmedlem

Som udvalgsmedlem er du med til at holde gang i vigtige funktioner i foreningen.

Undervisningsudvalg

Holder trådene omkring vores primære opgave: svømmeundervisning, samlet. Det er alt fra holdoversigt, over fordeling af instruktører, til opfølning på uddannelsesbehov hos instruktørerne. Du har ikke nødvendigvis erfaring med svømmeundervisning, selv om det selvsagt er udvalgets omdrejningspunkt, men der er også brug for dig, som kan samle trådene, og er skarp til adminstrative opgaver i vores digitale løsninger efter oplæring.

Eventudvalg

 • Hvilke events skal vi have?
 • Hvornår skal de afholdes?
 • Hvem skal hjælpe?

Og mange andre spørgsmål, sidder vores eventudvalg med. Fra eventudvalget udnævnes også eventansvarlige for de enkelte events.

Frivillighed

Kernen i vores forening er de frivillige, derfor er vores frivillighedsudvalg også et vigtigt udvalg. Her tages godt hånd om vore frivillige med løbende aktiviteter for anerkende deres arbejde. Det er også herfra der rekrutteres nye frivillige.

Del

Eventansvarlig

Som eventansvarlig bliver du tovholder på et af vore fast tilbagevnedende events, som Svømmedisko (vinterferien, planlægning: dec-februar), sæsonafslutning (slut april, planlægning: februar – april) eller måske et helt nyt event?

Den Eventansvarlige holder bl.a. styr på at der er booket svømmehal, fundet frivillige, oprettet tilmelding/billetsalg og foretaget markedsføring. Som eventansvarlig står du ikke nødvendigvis for ovenstående opgaver, men du følger op på, at de bliver udført i rette tid.

Vi hjælper dig i gang med info om, hvordan vi plejer at gøre, men giver dig også vide rammer for, at sætte dit eget præg på opgaven. For ændringer i selve eventets ramme, skal bestyrelse/instruktører tages med på råd.

Del
Instruktør, Snejbjerg Svømmeklub

Svømmeinstruktør

Er du en af svømmeklubbens nye (hjælpe-)instruktører?

Instruktør, Snejbjerg Svømmeklub

Går du med en instruktør i maven?

Måske har du ikke selv opdaget det endnu, men har lyst til at prøve kræfter med at lære nogle børn at svømme. I så fald hjælper vi dig naturligvis rigtig godt i gang, og som regel vil du starte som hjælpeinstruktør, som ikke kræver andet end lysten til at hjælpe andre, samt en ren børneattest.
Har du derimod erfaring med svømmeundervisning, kan der naturligvis også være mulighed at få du selv får ansvaret for et par hold, og får tildelt hjælpeinstruktører efter behov.

Er du ikke livredder?

Så sætter vi naturligvis en livredder på sammen med dig. Vi krav om at der altid er en livredder tilstede, når der er folk i bassinet, men ikke noget krav om alle instruktører skal kunne tage en livredderprøve. Vi ser naturligvis gerne at du har en livredderprøve, og hvis du har lyst til at prøve kræfter med bassinlivredderprøven fra Dansk Svømmeunion, hjælper vi dig naturligvis igennem et træningsprogram, så du bliver i stand til at tage prøven.

Vil du vide mere om at være svømmeinstruktør?

Eller har du fået så meget blod på tanden, at du er klar til at springe ud i det? Så tøv ikke med at kontakte os, enten ved at sende os en mail på lars@snejbjergsgi.dk eller ringe til Lars på tlf. 26 13 43 33

Del

Livredder

Livredderen er en uundværlig rolle! Da vi som forening vægter sikkerheden utrolig hold, har vi for mange år siden vedtaget, at vi ikke gennemfører undervisning, uden at der er en uddannet livredder til stede i svømmehallen. Heldigvis vælger rigtig mange af vore instruktører at blive uddannet livredder – så går du med en livredder i maven, vil det være helt fantastisk hvis du også lige mærker efter, om du kunne udfylde en rolle som hjælpeinstruktør eller instruktør på et par af vore hold.

Enkelte instruktører har ikke en livredderprøve, er der en anden instruktør i svømmehallen, fx et hold i modsatte ende af bassinet, er det ikke noget problem, men har man som instruktør, uden livredderprøve et hold, hvor der ikke er andre hold i gang, har vi en livredder på kanten.

Som livredder på vore hold er du frivillig på lige fod med vore instruktører, men modtager en årlig, skattefri godtgørelse.

Når du er uddannet livredder, har du også mulighed for at søge ansættelse i Snejbjerg Svømmehals offentlige åbningstid. Jobbet som livredder i offentlig åbning er månedslønnet som almindelig A-indkomst.

Del

Ad hoc opgaver

Som hjælper på ad hoc opgaver, kontakter vi dig, når vi har en enkeltstående opgave, vi skal have løst til et bestemt tidspunkt. Det kunne være:

 • Opsætning/nedtagning af telt til afslutning
 • Kagebagning til arrangementer
 • Salg i café til sæsonafslutning
 • Salg i bar til svømmedisko
 • Billetkontrol/salg til svømmedisko
 • Styr på diplomer/mærker til sæsonafslutning

Ad hoc opgaverne giver dig mulighed for, relativt uforpligtende, at blive en del af et fantastisk, frivilligt fælleskab, som med tiden måske kan udvikle sig til mere.

Del

Livredderassistent

Som livredderassistent klæder vi dig på til at hjælpe med at holde opsyn i forbindelse med større events, hvor vi har brug for ekstra bemanding. Som livredderassistent vil du altid være vagt med en eller flere fuldt uddannede livreddere.

Vi kunne fx have brug for hjælp 2-6 timer ved følgende events:

 • Svømmedisko (som regel i vinterferien)
 • Sæsonafslutning (slut april)
 • Privatarrangementer med mange deltagere
 • Ekstra åbning i forbindelse med fx. Snejbjerg Cup

Hvordan bliver du klædt på?

Vi sørger for en uddannelsesdag, hvor du lærer:

 • at forudse farlige situationer
 • hvordan du kan agere på en situation inden den bliver kritisk
 • ophaling af nødstedt på kanten sammen med livredder
 • førstehjælp ved hjertestop inkl. brug af hjertestarter

Ønsker du et større ansvar, kan du naturligvis blive fuldt uddannet livredder

Del
kasserer til Snejbjerg Svømmeklub

Kasserer

Som kasserer holder du styr på foreningens økonomi. Du kan enten være fuldgyldigt medlem af bestyrelsen (kræver formelt valg på generalforsamlingen) eller du kan sidde med som en ekstern funktion, der som minimum deltager i ét bestyrelsesmøde pr. kvartal, hvor bestyrelsen opdateres på den økonomiske status.

Kassereren har ansvaret for at følgende opgaver løses, men kan uddelegere nogle af opgaverne til en anden frivillig, eller der kan købes administrative timer til hjælp, fx ved Herning Idrætsråd. 

 • Betaling af regninger/refusion af udlæg
 • Bogføring på rette konti (ca. 200 årlige posteringer) inkl. kvartalsvis opfølgning på bestyrelsesmøde. Der benyttes Conventus’ regnskabssystem, hvor posteringer fra medlemmers online betaling automatisk bogføres. Vi er åbne for brug af et eksternt bogføringssystem, hvis det kan lette arbejdet for den rette person. 
 • Afstemning og opstilling af årsregnskab (afleveres medio januar)
 • Overlevering af årsregnskab inkl. bilag og medlemslister/medlemstal til Snejbjerg SG&I’s revisor.
 • Udarbejde bilag for omkostningsgodtgørelse (ultimo april, juli/august, medio december). Herunder indhente underskrift fra frivillige og udbetale godtgørelsen via bankoverførsel. 
 • Ansøgning om kursustilskud ved Herning Idrætsråd
 • Evt. månedlig lønkørsel for offentlig åbning. 

Foreningen kører med momsfrit regnskab, så der er hverken momsindberetning eller momsbetaling.

Skærmprint af bogføringsfunktionen i Conventus
Skærmprint af bogføringsfunktionen i Conventus – klik for større udgave
Del

Bestyrelsesmedlem

Bevæger Snejbjerg Svømmeklub sig i den rigtige retning? Har du forslag til nye hold eller andre måder at drive klubben?

Fra foråret har vi en ledig plads i vores bestyrelse, og vi håber på at kunne få denne besat af en inititativrig person, gerne med tilknytning til foreningen som medlem eller forælder til et medlem.

Hvad forventes der af mig, som bestyrelsesmedlem?

Vi forventer at du:

 • Interesserer dig for svømning*, foreningsliv eller lokalområdet
 • Ønsker at bidrage positivt til klubbens fortsatte drift og udvikling
 • Har mulighed for, at deltage i størsteparten af vores ca. 10 årlige bestyrelsesmøder(primært hverdagsaftener).

* Vi forventer ikke at du har hverken den store svømmelærereksamen, livredderprøven eller kan svømme flere kilometer, men derimod at du deler holdningen: “alle skal lære at svømme”.

Ønsker du at høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Lars Jonsson, mobil: 26 13 43 33 / Mail: lars@snejbjergsgi.dk eller et af vore andre bestyrelsesmedlemmer.

Del

Registrér dig som frivillig

Ønsker du at blive frivillig i Snejbjerg Svømmeklub?

Grib fat i vores frivilligkoordinator Vivian eller formand Lars for en snak om hvor du gerne vil bidrage. Når I har aftalt at du starter som frivillig, skal du registrere dig selv her. Har du tidligere været medlem, kan du registrere dig på din eksisterende profil, men med de ekstra oplysninger, som vi har brug for om dig som frivillig. Det er bl.a. oplysninger om dit CPRnr, så vi kan indhente den lovpligtige børneattest på dig, og dit kontonr. så du kan få udbetalt den årlige godtgørelse.

Del

Markedsføringsassistenter

Siger flere af disse logoer dig noget?

sociale medier

Hvis ja, er du måske en af vore kommende markedsføringsassistenter – læs mere her:

I Snejbjerg SG&I Svømning arbejder vi på at styrke vores brand, og er i den forbindelse på jagt efter personer, der har lyst til at blive en del af et fantastisk friviligt team omkring svømning i Snejbjerg. Så kunne du tænke dig at arbejde med opgaver som video, herunder optagelse og/eller klipning, Sociale medier (Facebook), egen hjemmeside, og hvem ved, måske ved du netop hvad der ellers kunne være interessant. Der er mulighed for nogen oplæring, men ellers er det et område, hvor egen nysgerrighed vil være et nøgleord for at opnå størst mulig udvikling. Du behøver ikke at mestre / have lyst til at arbejde indenfor alle områderne, for at kunne komme i betragtning. Send os et par ord om dig selv og hvad du kunne tænke dig at arbejde med, samt eventuel erfaring (3-5 linjer) på lars@snejbjergsgi.dk

Del