Junior Rescue I (7-9 år)

Holdet svarer færdighedsmæssigt til Trin 1 og 2, men suppleret med alderssvarende legende livrednings elementer. 

På holdet arbejdes der videre med vandtilvænningen, som der også stiftes bekendtskab med på Family Rescue og Vandskolens Plask & Leg hold. Derudover er der fokus på at børnene lære at bevæge sig i vand og lære forskellige svømmetag, så de opnår at blive selvstændige vandhunde, der ikke er afhængige af hjælpemidler. Svømmeundervisningen og aktiviteterne har livredning for børn som en rød tråd.

På Kids rescue er det ikke et krav at kunne svømme, men børnene SKAL være vilde med vand!  Det er dog klart en fordel hvis svømningen er godt i gang med eller uden hjælpemidler. Hvis ikke børnene kan svømme får de det lært. Med udgangspunkt i børne livrednings aktiviteter får børnene lært stilarternes grundelementer på en anderledes og sjovere måde end traditionel svømmeundervisning. De vil svømme en hel del, men med andre ting som fokus. Dermed bliver det ikke så kedeligt for de små.

Dykning er en naturlig del af livredning. Vi vil derfor også øve dette og at samle forskellige elementer op fra bunden (fx dykkerringe og bjærgedukker). Vi skal også lære at bjærge dukker, bjærge hinanden med forskellige hjælpemidler og meget mere. Sammenhold og samarbejde er vigtig i livredning, hvilket vil afspejle sig i undervisningen.

Del

Family Rescue (5-7 år)

Dette hold er som plask og leg, suppleret med alderssvarende legende livrednings elementer. På holdet er det tilladt at have forældre med i vandet.

Der arbejdes med vandtilvænning, samt forskellige øvelser, der stimulerer barnet, både i forhold til den senere svømmeundervisning, men også barnets generelle udvikling stimuleres. Forskellen på dette hold og alm. plask og leg er at svømmeundervisningen og aktiviteterne har livredning for børn som en rød tråd. Med andre ord lære børnene at svømme samtidig med at de lære at redde sig selv og andre.

Det er altså ikke et krav at kunne svømme for at gå på holdet, men en stor fordel, hvis de på forhånd er vilde med vand.

Det naturlige valg efter family rescue er Junior Rescue I

Family rescue Livredderklub Midtjylland / Snejbjerg Svømmeklub
Del

Junior rescue II

Er du 10 – 13 år?

Kunne du tænke dig at lære om livredning?

Så Bliv JuniorLivredder

Som JuniorLivredder skal vi blandt andet:

  • lave forskellige lege omkring badesikkerhed
  • kaste med redningskrans
  • svømme med redningstorpedo
  • bjærge
  • træne genoplivning
  • og meget andet med relation til livredning og badesikkerhed

Holdet har udgangspunkt i Snejbjerg Svømmehal, men hvis vejret tillader det, og der er stemning for det blandt deltagerne, kan enkelte dage foregå i åbent vand* ligesom der også kan være mulighed for at deltage i stævne(r).

* info om eventuel åbent vand træning vil tilgå forældre i god tid inden, med henblik på god forberedelse.

Krav for at blive JuniorLivredder

  • har svømmet min. 1 år på et af vore trin 3 eller
  • lever op til kravene for at deltage på vores trin 4

Instruktører

Bemærk, instruktørerne skiftes til at lede holdet, så du vil ikke møde alle instruktører hver gang.

Lars Jonsson
Livredder gennem næsten 20 år, Uddannet førstehælpsinstruktør og livredderdommer til både bassin og åbent vand

??
Livredder samt aspirant på TrygFondens livredderakademi

??
Livredder samt aspirant på TrygFondens livredderakademi

Del

Trin 1

Hvem?
Trin 1 
er for barnet, der har nået målet for plask & legeller barnet, som lever op til kravene for trin 1.

Krav til svømmeren: Alder min. 6 år. Ingen vinger (evt. 2 bælter). At børnene er i stand til at modtage kollektiv undervisning.

Indhold: På holdet arbejdes der videre med vandtilvænningen, som der også stiftes bekendtskab med på Vandskolens Plask og Leg hold. Desuden tages de første spæde svømmetag, så barnet naturligt begynder at kunne bevæge sig fremad i vandet.

Målet med trin 1 er, at børnene, uden brug af svømmebriller, naturligt skal kunne tage hovedet under vand, samt bevæge sig fremad i vandet uden at gå på bunden. Når målet er nået, er barnet klar til at svømme på trin 2, ligesom det er i stand til, at klare en frøprøve til store prøvedag i april.
Er målet ikke opnået efter den første sæson på holdet, er barnet meget velkommen på holdet i endnu en sæson.

Gå til Tilmelding – Online, Svømning for, at tilmelde dit barn til Trin 1

Del

Trin 2

Hvem?
Trin 2 er for barnet, der har opnået målet for trin 1, eller den lidt større begynder, som lever op til kravene på trin 2.

Krav til svømmeren
: At børnene naturligt kan tage hovedet under vandet uden brug af svømmebriller, og selv kan bevæge sig fremad i vandet. Der må bruges 1 bælte, men ingen vinger.

Indhold: På holdet arbejdes der videre med børnenes evne til at bevæge sig i vandet, og gøre dem til selvstændige vandhunde, som ikke er afhængige af hjælpemidler.

Målet med trin 2 er, at børnene, uden brug af hjælpemidler, kan svømme på tværs af bassinet uden ophold, samt at de kan samle en genstand op fra bunden på det lave. Når barnet kan tage en bronze-prøve til vores afslutning, har det nået målet for trin 2, og er klar til at fortsætte til trin 3

Dyk efter ring, Svømmeskolen trin 2, Snejbjerg Svømmeklub

Er målet ikke opnået efter den første sæson på holdet, er barnet meget velkommen på holdet i endnu en sæson.

Gå til Tilmelding – Online, Svømning for, at tilmelde dit barn til Trin 2

Del

Trin 3

Hvem?

Trin 3 er for barnet, der har opnået målet for trin 2, eller den store vandhund, som lever op til kravene på trin 3.

Krav til svømmeren

At børnene kan dykke til bunden på det lave, og at de kan svømme på tværs af bassinet uden ophold – sidstnævnte er vigtigt, da undervisningen hovedsageligt foregår i den dybe ende af bassinet.

Indhold

På holdet arbejder vi med tilvænning til svømning på dybt vand. Det er ikke et krav at man føler sig 100% tryg på dybt vand ved sæsonstart, og bælte er således tilladt i starten af sæsonen, indtil barnet føler sig trygt. Der arbejdes hovedsageligt med crawl og rygcrawl.

Målet

Målet med trin 3 er, at børnene skal kunne begå sig naturligt og sikkert i vandet. Herunder at springe i vandet på dybt vand med benene først, samt bevæge sig frit i vandet og påbegynde dyk på dybt vand. Når barnet kan klare en sølv-frøprøve til vores afslutning, har det nået målet for trin 3 og er således klar til, at fortsætte på trin 4, hvor der sættes yderligere fokus på at optimere børnenes svømmefærdigheder, og lære nye stilarter, som fx brystsvømning.

trin 2 - dyk efter ring

Er målet ikke opnået efter den første sæson på holdet, er barnet meget velkommen på holdet i endnu en sæson.

Gå til Tilmelding – Online, Svømning for, at tilmelde dit barn til Trin 3

Del