Udvalgsmedlem

Som udvalgsmedlem er du med til at holde gang i vigtige funktioner i foreningen.

Undervisningsudvalg

Holder trådene omkring vores primære opgave: svømmeundervisning, samlet. Det er alt fra holdoversigt, over fordeling af instruktører, til opfølning på uddannelsesbehov hos instruktørerne. Du har ikke nødvendigvis erfaring med svømmeundervisning, selv om det selvsagt er udvalgets omdrejningspunkt, men der er også brug for dig, som kan samle trådene, og er skarp til adminstrative opgaver i vores digitale løsninger efter oplæring.

Eventudvalg

 • Hvilke events skal vi have?
 • Hvornår skal de afholdes?
 • Hvem skal hjælpe?

Og mange andre spørgsmål, sidder vores eventudvalg med. Fra eventudvalget udnævnes også eventansvarlige for de enkelte events.

Frivillighed

Kernen i vores forening er de frivillige, derfor er vores frivillighedsudvalg også et vigtigt udvalg. Her tages godt hånd om vore frivillige med løbende aktiviteter for anerkende deres arbejde. Det er også herfra der rekrutteres nye frivillige.

Del

Eventansvarlig

Som eventansvarlig bliver du tovholder på et af vore fast tilbagevnedende events, som Svømmedisko (vinterferien, planlægning: dec-februar), sæsonafslutning (slut april, planlægning: februar – april) eller måske et helt nyt event?

Den Eventansvarlige holder bl.a. styr på at der er booket svømmehal, fundet frivillige, oprettet tilmelding/billetsalg og foretaget markedsføring. Som eventansvarlig står du ikke nødvendigvis for ovenstående opgaver, men du følger op på, at de bliver udført i rette tid.

Vi hjælper dig i gang med info om, hvordan vi plejer at gøre, men giver dig også vide rammer for, at sætte dit eget præg på opgaven. For ændringer i selve eventets ramme, skal bestyrelse/instruktører tages med på råd.

Del

Livredder

Livredderen er en uundværlig rolle! Da vi som forening vægter sikkerheden utrolig hold, har vi for mange år siden vedtaget, at vi ikke gennemfører undervisning, uden at der er en uddannet livredder til stede i svømmehallen. Heldigvis vælger rigtig mange af vore instruktører at blive uddannet livredder – så går du med en livredder i maven, vil det være helt fantastisk hvis du også lige mærker efter, om du kunne udfylde en rolle som hjælpeinstruktør eller instruktør på et par af vore hold.

Enkelte instruktører har ikke en livredderprøve, er der en anden instruktør i svømmehallen, fx et hold i modsatte ende af bassinet, er det ikke noget problem, men har man som instruktør, uden livredderprøve et hold, hvor der ikke er andre hold i gang, har vi en livredder på kanten.

Som livredder på vore hold er du frivillig på lige fod med vore instruktører, men modtager en årlig, skattefri godtgørelse.

Når du er uddannet livredder, har du også mulighed for at søge ansættelse i Snejbjerg Svømmehals offentlige åbningstid. Jobbet som livredder i offentlig åbning er månedslønnet som almindelig A-indkomst.

Del

Ad hoc opgaver

Som hjælper på ad hoc opgaver, kontakter vi dig, når vi har en enkeltstående opgave, vi skal have løst til et bestemt tidspunkt. Det kunne være:

 • Opsætning/nedtagning af telt til afslutning
 • Kagebagning til arrangementer
 • Salg i café til sæsonafslutning
 • Salg i bar til svømmedisko
 • Billetkontrol/salg til svømmedisko
 • Styr på diplomer/mærker til sæsonafslutning

Ad hoc opgaverne giver dig mulighed for, relativt uforpligtende, at blive en del af et fantastisk, frivilligt fælleskab, som med tiden måske kan udvikle sig til mere.

Del

Livredderassistent

Som livredderassistent klæder vi dig på til at hjælpe med at holde opsyn i forbindelse med større events, hvor vi har brug for ekstra bemanding. Som livredderassistent vil du altid være vagt med en eller flere fuldt uddannede livreddere.

Vi kunne fx have brug for hjælp 2-6 timer ved følgende events:

 • Svømmedisko (som regel i vinterferien)
 • Sæsonafslutning (slut april)
 • Privatarrangementer med mange deltagere
 • Ekstra åbning i forbindelse med fx. Snejbjerg Cup

Hvordan bliver du klædt på?

Vi sørger for en uddannelsesdag, hvor du lærer:

 • at forudse farlige situationer
 • hvordan du kan agere på en situation inden den bliver kritisk
 • ophaling af nødstedt på kanten sammen med livredder
 • førstehjælp ved hjertestop inkl. brug af hjertestarter

Ønsker du et større ansvar, kan du naturligvis blive fuldt uddannet livredder

Del

Kasserer

Som kasserer holder du styr på foreningens økonomi. Du kan enten være fuldgyldigt medlem af bestyrelsen (kræver formelt valg på generalforsamlingen) eller du kan sidde med som en ekstern funktion, der som minimum deltager i ét bestyrelsesmøde pr. kvartal, hvor bestyrelsen opdateres på den økonomiske status.

Kassereren har ansvaret for at følgende opgaver løses, men kan uddelegere nogle af opgaverne til en anden frivillig, eller der kan købes administrative timer til hjælp, fx ved Herning Idrætsråd. 

 • Betaling af regninger/refusion af udlæg
 • Bogføring på rette konti (ca. 200 årlige posteringer) inkl. kvartalsvis opfølgning på bestyrelsesmøde. Der benyttes Conventus’ regnskabssystem, hvor posteringer fra medlemmers online betaling automatisk bogføres. Vi er åbne for brug af et eksternt bogføringssystem, hvis det kan lette arbejdet for den rette person. 
 • Afstemning og opstilling af årsregnskab (afleveres medio januar)
 • Overlevering af årsregnskab inkl. bilag og medlemslister/medlemstal til Snejbjerg SG&I’s revisor.
 • Udarbejde bilag for omkostningsgodtgørelse (ultimo april, juli/august, medio december). Herunder indhente underskrift fra frivillige og udbetale godtgørelsen via bankoverførsel. 
 • Ansøgning om kursustilskud ved Herning Idrætsråd
 • Evt. månedlig lønkørsel for offentlig åbning. 

Foreningen kører med momsfrit regnskab, så der er hverken momsindberetning eller momsbetaling.

Skærmprint af bogføringsfunktionen i Conventus
Skærmprint af bogføringsfunktionen i Conventus – klik for større udgave
Del

Bestyrelsesmedlem

Bevæger Snejbjerg Svømmeklub sig i den rigtige retning? Har du forslag til nye hold eller andre måder at drive klubben?

Fra foråret har vi en ledig plads i vores bestyrelse, og vi håber på at kunne få denne besat af en inititativrig person, gerne med tilknytning til foreningen som medlem eller forælder til et medlem.

Hvad forventes der af mig, som bestyrelsesmedlem?

Vi forventer at du:

 • Interesserer dig for svømning*, foreningsliv eller lokalområdet
 • Ønsker at bidrage positivt til klubbens fortsatte drift og udvikling
 • Har mulighed for, at deltage i størsteparten af vores ca. 10 årlige bestyrelsesmøder(primært hverdagsaftener).

* Vi forventer ikke at du har hverken den store svømmelærereksamen, livredderprøven eller kan svømme flere kilometer, men derimod at du deler holdningen: “alle skal lære at svømme”.

Ønsker du at høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Lars Jonsson, mobil: 26 13 43 33 / Mail: lars@snejbjergsgi.dk eller et af vore andre bestyrelsesmedlemmer.

Del

Registrér dig som frivillig

Ønsker du at blive frivillig i Snejbjerg Svømmeklub?

Grib fat i vores frivilligkoordinator Vivian eller formand Lars for en snak om hvor du gerne vil bidrage. Når I har aftalt at du starter som frivillig, skal du registrere dig selv her. Har du tidligere været medlem, kan du registrere dig på din eksisterende profil, men med de ekstra oplysninger, som vi har brug for om dig som frivillig. Det er bl.a. oplysninger om dit CPRnr, så vi kan indhente den lovpligtige børneattest på dig, og dit kontonr. så du kan få udbetalt den årlige godtgørelse.

Del

Energikrisen er ovre

Ihvertfald den der betød, at det har været en stadig koldere fornøjelse at komme til svømning hos os siden sæsonstarten.

Hvad skete der?

Vi opdagede i midten af august at ventilationsanlægget lækkede vand. Det viste sig at komme fra varmefladen, som sørger for opvarmning af den friske luft, der skal bruges for at holde et sundt indeklima i svømmehallen. Der blev straks igangsat en reparation af den defekte del, men den viste sig ikke mulig at reparere, hvorfor der blev bestilt en ny, som desværre først kunne leveres og monteres i denne uge.

Når luften ikke kan varmes op, besværliggør de fysiske love desværre også opvarmning af vandet. Som kulmination på det hele, skete der en menneskelig fejl i forbindelse med et rutinemæssigt returskyl af filtre i sidste uge, som betød at der helt blev lukket for varmetilførslen til bassinet. Dette medførte at vi mandag var helt nede omkring 20 grader, mod de normale 28 grader i bassinet. Da fejlen blev opdaget, blev der naturligvis straks tændt for varmen. Desværre blev vi ikke informeret om den lave temperatur, og da 600 m3 vand lige tager et par dage om, at komme op i temperatur, fik vore mandagssvømmere desværre en noget kold oplevelse.

Hvilke konsekvenser har det?

Tirsdag eftermiddag var temperaturen endnu ikke nået over 25 grader, og vi valgte derfor at aflyse tirsdagens hold. I skrivende stund er temperaturen nået op på 27 grader, og derfor afvikler vi vore hold som normalt i eftermiddag, onsdag d. 12. oktober 2022.

Vi arbejder i øjeblikket på at tilbyde erstatningsundervisning for mandags og tirsdagsholdene i uge 42 – det er lidt af en kabale, der skal gå, da mange instruktøre holder ferie.

Sænker I temperaturen pga. energikrisen?

Snejbjerg Svømmehal drives af Herning Kommune, så i sidste ende er det byrådet, der beslutter om temperaturen sænkes, eller om der kommer andre energibesparende tiltag.

Vi har tidligere på efteråret været i dialog med Kommunale Ejendomme og Børn & Unge, som er de to forvaltninger der sammen står for at vi har en svømmehal, at benytte. Dialogen går på at tage hånd om energisparende tiltag inden det bliver nødvendigt at sænke temperatur eller tage andre drastiske skridt for at spare på kommunens omkostninger. Det kan du bl.a læse om i dette opslag:

Del