Tilskud – ansøgning

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om støtte sendes til bestyrelsen, og skal indeholde følgende oplysninger: 
1. Hvem søger støtte
2. Hvad der søges støtte til (formål, begivenhed, antal deltagere m.m.)
3. Samlet udgift
4. Registreringsnummer og kontonummer som et evt. støttebeløb ønskes overført til

Ansøg altid før arrangementet afholdes – og i god tid.

For at opnå støtte fra Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten skal det synliggøres over for forældrene,  at der ydes et bidrag fra Støtteforeningen. Det betyder, at de enkelte grupper skal meddele forældrene,  når der sker tilmelding/opkrævning af betalingen,  at der også ydes til skud fra Støtteforeningen – og gerne med beløbsangivelse.

For at det kan ske i praksis kræver det,  at de enkelte grupper planlægger i god tid hvilke hold/stævner/aktiviteter, der skal søges støtte til og får ansøgningerne fremsendt til Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten.

Det er et krav,  at det synliggøres at der ydes bidrag, da det kan være svært at argumentere for at der skal betales kontingent til Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten, hvis der fra de enkelte grupper  ikke reklameres for at forældrebetalingen er reduceret som følge af tilskud fra Støtteforeningen.

En eventuel støtte fra Støtteforeningen skal medføre reduceret forældrebetaling og ikke tilgå klubbens økonomi.


Yderligere dokumentation

I visse situationer vil bestyrelsen kræve yderligere dokumentation, før støtte bliver udbetalt. Det kan eksempelvis være når der søges på grundlag af skønnede beløb, når deltagerantallet er skønnet o.l.

Ansøgningsfrister
Bestyrelsen vil som udgangspunkt behandle indkomne ansøgninger 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne er henholdsvis 1. September, 1. November, 1. Februar og 1. maj
Der kan forventes svar på ansøgninger ca. 14 dage efter ovennævnte frister.

Ansøgning sendes til:

Kirsten Østergaard
Solbjerg 42
7400  Herning
Mail: solbjerg42@gmail.com