Skydning

Skytteforeningen er Snejbjerg SG&I’s ældste afdeling og blev oprettet i 1879 af Søren Hansen, tjenestekarl på Tanderup. Søren Hansen, der havde været korporal under soldatertjenesten i Viborg, fik samlet 14 karle til skydeøvelser. Karlene indrettede en skydebane ved Gødstrup Sø, hvor de skød ud over søen. Da Søren rejste fra egnen gik skytteforeningen i dvale og genopstod først i 1882, da brødrene Johannes og Laurits Hansen sammen med lærer Balle i Tanderup Skole fik sat arbejdet i skytteforeningen i faste rammer. Siden da er har af Snejbjergs skytter udmærket sig. Poul Fuglsbjerg, Britt Dalgaard og Vicki Nielsen blev i 1980’erne jyske mestre i børneskydning og i 1988 blev Søren Jespersen dansk mester i terrænskydning.

Desværre svigtede medlemstilgangen op gennem 0’erne, hvorfor afdelingen har været hvilende siden 2012?

Henvendelser vedr. skydning bedes rettet til fællesformanden Dorthe Poulsgård på formand@snejbjergsgi.dk