Seniorsport regnskab 2019

RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2019 kr.kr.
Kontingent, kroket, petanque……………………………………………………………      8.850
Kontingent, motion og seniorsport……………………………………………………  40.250
Forudbetalt kontingent primo v/2019………………………………………………. 19.625
Forudbetalt kontingent primo v/2020……………………………………………….– 20.12548.600
Frivilligt arbejde MCH………………………………………………………………………. 4.075
Indtægter, egne………………………………………………………………………………….52.675
Omkostningsgodtgørelse trænere/ledere……………………………………….– 11.400
Rekvisitter, vedligehold mv……………………………………………………………… – 4.258
Kursus- og turneringsgebyrer……………………………………………………………   – 3.264
Kontingent, DGI………………………………………………………………………………….       – 1.173
Afslutning, kroket, boccia og petanque……………………………………………. – 5.587
Fortæring møder, sammenkomster mv……………………………………………..– 14.795
Repræsentation incl. gaver ……………………………………………………………….– 3.872
Administrationsomkostninger…………………………………………………………..– 948
Vedligeholdelse klubhus petanque…………………………………………………….– 2.025– 47.322
Resultat egne dispositioner………………………………………………………………… 5.353
Medlemstilskud, DGI…………………………………………………………………………… 280
Bidrag til Fællesforeningen…………………………………………………………………– 4.620
Halleje……………………………………………………………………………………………………– 7.884
Bidrag til renovering Snejbjerg Hal……………………………………………………– 25.000 – 37.224
Årets underskud…………………………………………………………………………………….– 31.871
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER 2019 2018
Indestående, Nordea…………………………………………………………………………… 98.609128.535
Kassebeholdning…………………………………………………………………………………. 1.445
Aktiver i alt………………………………………………………………………………………….. 98.609129.980
PASSIVER
Egenkapital, primo………………………………………………………………………………104.655 97.237
Årets resultat……………………………………………………………………………………….– 31.871 7.418
Egenkapital, ultimo…………………………………………………………………………….. 72.784104.655
Skyldige omkostninger………………………………………………………………………. 5.700 5.700
Forudbetalt kontingent……………………………………………………………………… 20.125 19.625
Gældsforpligtigelser…………………………………………………………………………… 25.825 25.325
PASSIVER I ALT…………………………………………………………………………………… 98.609129.980