Regnskab 2019

SENIOR SPORT
Resultatopgørelse 1/1 – 31/12 2019
Kontingent, krocket, petanque…………………………………………………………     8.850
Kontingent, motion og seniorsport…………………………………………………… 40.250
Forudbetalt kontingent primo v/2019………………………………………………. 19.625
Forudbetalt kontingent ultimo v/2020……………………………………………… -20.125            48.600
Frivillligt arbejde, MCH…………………………………………………………………….     4.075
Indtægter, egne……………………………………………………………………….                                       52.675
Omkostningsgodtgørelse trænere/ledere…………………………………………. -11.400
Rekvisitter, vedligehold mv………………………………………………………………    -4.258
Kursus- og turneringsgebyrer……………………………………………………………   -3.264
Kontingent, DGI………………………………………………………………………………        -1.173
Afslutning, krocket, boccia og petanque…………………………………………….  -5.587
Fortæring møder, sammenkomster mv…………………………………………….. -14.795
Repræsentation incl. gaver……………………………………………………………….     -3.872
Administrationsomkostninger…………………………………………………………..       -948
Vedligeholdelse klubhus petanque……………………………………………………     -2.025         -47.322
Resultat egne dispositioner………………………………………………………..                                    5.353
Medlemstilskud, DGI……………………………………………………………………….            280
Bidrag til Fællesforeningen……………………………………………………………….     -4.620
Halleje……………………………………………………………………………………………           -7.884
Bidrag renovering Snejbjerg Hal………………………………………………………..  -25.000         -37.224
ÅRETS UNDERSKUD…………………………………………………………………..                                   -31.871
Balance pr. 31. december
AKTIVER                                                                                                              2.019              2018
Indestående, Nordea……………………………………………………………………….        98.609         128.535
Kassebeholdning……………………………………………………………………………..                                 1.445
AKTIVER I ALT………………………………………………………………………….                 98.609        129.980
PASSIVER
Egenkapital, primo…………………………………………………………………………..       104.655          97.237
Årets resultat………………………………………………………………………………….           -31.871           7.418
Egenkapital, ultimo…………………………………………………………………..                 72.784        104.655
Skyldige omkostninger…………………………………………………………………….           5.700            5.700
Forudbetalt kontingent……………………………………………………………………          20.125         19.625
Gældsforpligtelser…………………………………………………………………….                 25.825         25.325
PASSIVER I ALT…………………………………………………………………………                  98.609       129.980