Beretning 2019

På årsmødet d.2/4 2019 blev Asta Hansen og Bo Kamp indvalgt i bestyrelsen og Tove Møller blev valgt som suppleant. På et senere bestyrelsesmøde valgte vi at fordele posterne sådan:

Formand: Erling Heller

Næstformand: Leif Pedersen

Kassere: Asta Hansen

Sekretær: Lisbeth Bliksted

Medlem: Bo Kamp

Vi var i 2019/20 i alt 205 medlemmer af seniorsport.

Yngste medlem 55 år ældste 94 år med en gennemsnits alder på 72,6 .

Beretning for sommeraktiviteter:

Kroket

Der kommer af og til et nyt medlem. Så mon ikke vi på sigt kan bevare det høje antal medlemmer vi har nu. Den personlige henvendelse til mulige emner giver et godt resultat, men der er også enkelte der har prøvet og ikke finder interesse for spillet, det er også ok. Nye spillere kommer de første gange til at spille på et hold, der er sammensat, så de bliver vejledt, lærer at slå og lærer spillets regler.

Der har været stor aktivitet med stævner. Vi har vundet flere flasker vin ved stævnerne. Der er dog en lille nedgang i antal spillere, der deltager i stævner. Vi har kun haft 1 hold med i turneringen. På DGI-årsmødet i feb. 2019 blev det bestemt, at turneringsområdet fremover skulle være hele DGI Midtjylland. Holdene kunne derfor risikere at skulle køre meget langt til kampene.

Vi holdt også i år vores grillaften med en lille turnering om eftermiddagen. En god og vellykket dag og aften med god plads til alle. Vi vil selvfølgelig gentage den i 2020.

Klubmesterskabet blev som sædvanligt afholdt i september. Vi spillede på vores egne baner og spiste frokost og fik eftermiddagskaffe i klubhuset med Leifs hjemmebag.

Klubmester 2019 blev: Ninna Vestergaard og Kurt Pedersen, tillykke.

Kroket starter officielt sæsonen 25 marts kl. 13 prc.

Kjeld Christensen

Årsberetning – petanqueudvalget.

Vi har igen haft en fin sæson på banerne syd for hallen. På trods af megen regn har grisen befundet sig godt. Vi har glædet os over at kunne byde nye medlemmer velkommen – på en almindelig onsdag kommer omkring 20 spillere til en hyggelig eftermiddag .

Vi har haft 2 hold med i DGIs holdturnering .

Sct.Hans stævnet, 20 spillere,60 kugler,5 grise og 45 kampe:

Vindere blev Ingrid Madsen og Egon Østergaard. Klubmestre ved stævnet i september blev Erik Christensen og Peder Hjøllund. Den 11.december havde vi “Kampen om den gyldne grødske”. Vi var meget spændt på vejret, men vi var utrolig heldige -20 spillere deltog. Grødskeerne gik til Frede Dalsgaard og Johannes Lund. Efterfølgende var der gløgg og æbleskiver hos Tove Bækgaard.

“Tyrolerhytten” er blevet rettet op. De viste sig at pillefunderingen ved flytningen af hytten var særdeles mangelfuld. Nu er der foretaget en ekstra understøtning. Nu står hytten stabilt. De tre udsatte sider på hytten er blevet beklædt med nye profilplader og malet. Tak for indsatsen til de som hjalp med dette arbejde.

Petanqueudvalget:

Jørgen Rasmussen, Peder Hjøllund og Johannes Lund.

Beretning fra cykelafdelingen.

Cykelafdelingen har haft en god sæson, med 22 cykelture,- ingen aflysninger. I gennemsnit har vi cyklet 28 km pr. tur, – mindst i starten af sæsonen. Der har været god tilslutning – op til 27 deltagere, og et gennemsnit på 19 personer. Vi forsøger at finde mindre veje og cykelstier, og målet er at afpasse hastigheden, så alle kan være med.

Som I kan se på hjemmesiden, har vi besøgt mange af omegnsbyerne med følgeskab af kaffekanden.

Tak for en god sæson til alle.

Med venlig hilsen cykelafdelingen .

Beretning vinterhold.

Den 10 sept. kl. 9, var der opstart på vores indendørs aktiviteter. Omkring 140 mødte op, klar til gymnastik, badminton, tæppecurling, Bob og Bessevolley.

Der er nu 168 medlemmer på vores “ vinterhold” det er rigtig flot. Sæsonen igennem har der været, omkring 120 som er mødt op kl.9 til 1/2 times hyggelig samvær med sang, foredrag, gode historier m.m.

Herefter støder der yderligere ca. 20 medlemmer til og så er alle klar til 1 times gymnastik på enten futholdet eller futfutholdet. Efter 1 time med hård gymnastik på begge hold, går de som har lyst igang med badminton, tæppecurling, Bob og Bessevolley. Kl.12 har alle forladt

hallerne efter en god dag med hygge, høj puls og godt humør.

Erling Heller

Lidt fra bestyrelsen:

I bestyrelsen vil vi gerne sige tak, til alle medlemmer for et stort og flot fremmøde til alle vores aktiviteter, sommer som vinter, det er med til at gøre bestyrelses arbejdet meget sjovere. Det var godt med et stort fremmøde til vores juleafslutning, det blev en hyggelig eftermiddag.

Stor tak til vores pianister som spiller til vores fællessang om tirsdagen.

Til de medlemmer som stadig arbejder i MCH for seniorsport, godt nok ikke så mange, som tidligere år, “det vil fremgå af regnskabet” skal der også lyde en stor tak! Godt gået. Også tak til Bjarne og “Konen” for et godt samarbejde igennem sæsonen.

Et KÆMPE TAK skal alle vores INSTUKTØRER have – sommer og vinter møder i op uge efter uge, i er dermed årsagen til, at vi er en forening med succes, samtidig yder i en kæmpe indsats til ‘ bevæg dig for livet’.

Da alle vores instruktører har sagt ja til at fortsætte i næste sæson (tak for det) ser vi frem til en god sæson 2020/21.

På bestyrelsens vegne:

Erling Heller