Årsmøde 29, marts 2022

Kl. 11:30

Dagsorden

  1. Valg af mødeleder og stemmetæller
  2. Formandens beretning og drøftelse heraf v/_Erling
  3. Fremlæggelse af regnskab v/Asta
  4. Kontingent og budget v/Asta
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant – hele bestyrelsen er på valg
  7. Evt.

Forslag til bestyrelsen afleveres til en i bestyrelsen senest 14 dage før mødet.

Forslag modtages med begejstring.

Efter årsmødet serveres smørrebrød, kaffe og småkager. Pris 50 kr. Øl og vand kan købes.

TILMELDING TIL SPISNING skal ske SENEST 22/3 KL 12 ved enten at betale 50 kr. på

Reg. nr.2570 konto 8128655590. HUSK NAVN eller Mobilpay nr. 964928 HUSK NAVN

eller en kuvert med 50 kr. til en i bestyrelsen. HUSK NAVN

På bestyrelsens vegne – Erling Heller.