Seniorsport

 Velkommen til Snejbjerg SG&I – Seniorsport Gymnastik

Aflysning – Årsmødet

På grund af de seneste restriktioner vedrørende corona, har bestyrelsen for seniorsport besluttet at aflyse det årsmøde for 2019, som var planlagt til d. 20 oktober 2020.  Foreløbigt må vi kun være 50 forsamlede, og ingen kan forudse hvornår det ændres. 

Konsekvensen er, at den nuværende bestyrelse fortsætter endnu et år – altså til næste årsmøde sidst i marts 2021.

Årsberetning og regnskab kan ses på denne hjemmeside under  menuen Seniorsport.

Vi håber, at situationen tillader, at der kan afholdes ordinært Årsmøde for 2020 inden udgangen af marts måned 2021. 

Mange hilsner

Bestyrelsen for Seniorsport


Ny grænse for antal forsamlede

Fra lørdag den 19. september kl. 12.00 og indtil videre frem til 4. oktober, er det kun tilladt at 50 personer må samles.

Det rammer vores gymnastik om tirsdagen. I stedet for at aflyse, vil vi tilbyde, at FutFutholdet (Bodil’s hold) opdeles på 2 hold:

  • Det første hold fra kl. 09.00 til 09.45 – for de medlemmer, som er født i januar, februar, marts, april, maj og juni
  • Det andet hold fra kl. 10.00 til 10.45 – for de medlemmer, som er født i juli, august, september, oktober, november og december

Kom omklædt, og mød først op ca. 5 minutter før holdet starter (gælder især det andet hold) så vi undgår, at de 2 hold mødes ved ind- eller udgang i hallen.

Hvis man ønsker at deltage på et andet hold end det angivne, må man selv finde en fra det andet hold at bytte med.

Futholdet (Lene’s hold) fortsætter uændret (men – HUSK ingen gymnastik den 22. september).

Håber I vil tage mod tilbuddene, vore instruktører glæder sig til at se jer.

For så vidt angår Årsmødet så vil det blive afviklet, såfremt det igen bliver tilladt at samle mere end 50 personer.

Vi beklager ændringerne, men må og skal selvfølgelig overholde de ny regler som følge af corona.

Bestyrelsen for Seniorsport

Så kom vi heldigvis i gang igen og tak til alle fremmødte, som det kan ses af nedenstående, så afvikles motionen efter coronareglerne og under trygge forhold, og der er plads til flere. Der er ikke morgenmøder, så vi starter kl. 09.30. Husk at møde omklædt.

“Gymnastik med afstand” 

Vi starter gymnastikken den 15. september 2020 kl. 09.00 med alle de hensyn det kræver i henhold til coronareglerne. Vore dygtige instruktører Lene Rasmussen (Fut) og Bodil Mendgaard (FutFut) er klar til at modtage jer.

Mød op til træning – det er sundt og godt for dig at komme i gang igen efter nedlukning og sommerferie.

Hvis du er forkølet, er utilpas, har let feber – så bliv hjemme. Hvis du er rask, men har mistanke om, at du har været tæt på en covid smittet – bliv hjemme. Hvis du får corona, så informerer du straks en fra bestyrelsen, så vi kan stoppe smittespredning.

Alle skal registreres med mailadresse og telefon nummer. Dette for at sikre smittesporing. Medbring første gang en seddel med navn, fødselsdato og år, mailadresse og telefonnummer.

Alle skal møde omklædt. Omklædningsrum vil ikke være åbne.

Vi skal blive på samme hold hele formiddagen. Deltagerne fra de to hold må ikke blande sig efter gymnastikken.

Der skal være 2 meter mellem hver deltager under gymnastikken.

Sprit hænderne ved indgang til hallen, og når du går ud igen. Tag eventuelt selv en lille flaske håndsprit med.

Medbring selv måtte, håndklæde, eventuelt vand. Klubbens måtter (vi har 70 rengjorte) kan købes 1. gang til 50 kr.

Aktiviteterne efter gymnastik afvikles med visse restriktioner.

Kontingent for vintersæsonen er 300 kr. –  eller 350 kr. hvis du køber en måtte.

Vi holder årsmøde den 20. oktober – med efterfølgende smørrebrød (60 kr.) Hvis du tidligere har betalt til årsmødet – og  nu ikke kan/vil deltage i årsmødet den 20. oktober 2020 – så kontakt Asta – så får du selvfølgelig dine penge retur.

Vi stiller trygge rammer til rådighed for aktiviteterne, og vi glæder os til at se jer allesammen igen.

___________________________________________

På grund af restriktioner om størrelse af lokaler ved sammenkomster, er det endnu ikke afholdte Årsmøde udskudt til den 20. oktober 2020.

Vi forventer, at vintersæsonen med gymnastik, tæppecurling, badminton og volleyball starter den 15. september 2020.

Årsmødet er endnu ikke afholdt, men vi håber, at der fra september bliver åbnet for at afvikle arrangementer med større forsamlinger. Derfor regner vi med, at mødet kan blive afholdt den 6. oktober 2020.

Det er en tirsdag, så kan vi allesammen inden mødet få mulighed for at få  god motion med gymnastik og  de andre normale tirsdags-aktiviteter.

Der vil komme nærmere orientering her på hjemmesiden, når der fra centralt hold kommer nye udmeldinger om større forsamlinger.

God sommer til alle.

ÅRSMØDET UDSAT

Årsmødet den 31. marts 2020 udsættes indtil videre, derfor er der naturligvis heller ikke gymnastik denne dag. Når det senere tillades, at mødes i større forsamlinger, vil vi undersøge muligheden for at afholde Årsmødet inden sommerferien. Vi vil orientere nærmere herom på hjemmesiden og Min Landsby.

AFLYSNING – GYMNASTIK

Der er ikke gymnastik tirsdag den 17. og 24. marts 2020
Aflysningen sker som følge af udmeldingen om nedlukning af fritidstilbud og anden sammenkomst i 14 dage på grund af covid-19.

Måske kan nedlukningen blive længerevarende, og derfor er det ikke sikkert, at der kan afholdes Årsmøde den 31. marts 2020.

Vi orienterer løbende på vores hjemmeside.

Ha’ det godt og husk at passe på jer selv og alle andre.

Vintersæsonen 2019/20

Husk der er         indlæg morgenmøder se her

T———————————————-

Efter en velfortjent og god juleferie, mødes vi tirsdag den 7. januar 2020 atter i Snejbjerg Hallen til gymnastik. Der er som sædvanlig morgensang mm kl. 09.00. Kl 09.30 til 10.30 vil de 2 dygtige instruktører stå for at konditionen igen kommer i top efter juleferien.

bestyrelsesmedlemmer

————————————-

Velkommen til vintersæsonen, som starter

tirsdag den 10. september kl. 09.00 

i Snejbjerg Hallens restaurant

hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker. Igen i år tilbyder vore 2 dygtige instruktører god gymnastik, nemlig

      FUT: Instruktør Lene Rasmussen

FUTFUT: Instruktør Bodil Mendgaard

Så der vil som sædvanlig være rig mulighed for at få motion der passer til forskellige behov.

Gymnastikken er mellem kl. 09.30 – 10.30.

Efter gymnastikken har vi hal 1 & 2 til rådighed indtil kl. 12.00. Her er det muligt at spille badminton, “Snejbjergvolley” eller måske bedre kendt som bessevolley, tæppecurling, carpet bovl, bob eller hvad der ellers kommer af nye ideer og tiltag.

Efterfølgende tirsdage mødes vi i hallens restaurant kl. 09.00 til sammenkomst med et eller flere korte indlæg, meddelelser fra lokalområdet og et par sange. Vi tilstræber, at morgenmødernes indhold vil blive ajourført på denne hjemmeside under praktisk info, morgenmøder 2019/20.

Prisen for vintersæsonen er uforandret kr. 250,00

Du er velkommen til at prøve et par tirsdage inden du betaler kontingent.

På bestyrelsens vegne

Erling Heller

————————-