Værdigrundlag for Snejbjerg Håndbold

VÆRDIGRUNDLAG – SNEJBJERG SG&I HÅNDBOLD

 

Grundlæggende principper:

 

Snejbjerg SG&I Håndbold er en breddeklub med plads til alle, der efterlever klubbens værdigrundlag.

Snejbjerg SG&I Håndbold tager udgangspunkt i foreningskulturen – ”ingen er større end klubben”.

Det skal være sjovt for alle at spille håndbold – uanset sportsligt niveau.

Klubben bestræber sig på, at der til alle hold tilknyttes trænere med de påkrævede faglige kompetencer.

I rækker med få spillere kan klubben søge holdfællesskab med andre klubber – som vurderes at have et værdigrundlag, der matcher Snejbjerg SG&I Håndbold’s værdigrundlag.

 

Spillere:

Alle spillere – der efterlever klubbens værdigrundlag – er velkomne i klubben. Dette uanset sportsligt niveau, etnisk herkomst samt religiøs/politisk overbevisning.

Det forventes, at spillere og forældre bidrager aktivt til klubben aktiviteter. Det være sig med fx kørsel til kampe, med trøjevask, som tidtager, hjælp til Snejbjerg Cup mv.

 

Trænere og ledere:

Alle – der efterlever klubbens værdigrundlag – er velkomne til at byde ind som trænere.

Det er 100% klubben (bestyrelsen), der ansætter og beslutter, hvem der skal være trænere.

Ansættelse sker på baggrund af de enkelte træneres faglige kvalifikationer.

Klubben bestræber sig på at finde plads til alle, der ønsker at bidrage uden for banen. Besidder man ikke de nødvendige faglige kompetencer til at være træner, kan dette fx være som holdleder, hjælp ved Snejbjerg Cup etc.

 

Hold:

Klubbens ungdomshold sammensættes af 2 årgange – i henhold til DHF’s inddelinger (fx U10, U12, U14 etc.). Ingen hold spiller årgangsopdelt inden for 2 årgange. Ved flere hold opdeles i stedet efter sportsligt niveau og træningsindsats mv.

Det er klubbens holdning, at den enkelte spillere udvikler sig bedst ved, at man – i henhold til DHS retningslinier – hvert andet år er ældste årgang – og at man hvert andet år er yngste årgang.

Alle spillere spiller som udgangspunkt på hold med sin egen årgang. Der kan dog undviges fra dette, således man spiller med den årgang, som man går i skole med.

Herudover kan der ske undtagelser, hvis dette skyldes fysiske eller sociale forhold – eller hvis klubben ikke kan stille hold i en given årgang.

Det er 100% klubben (bestyrelsen), der træffer beslutning, såfremt en spiller skal spille på andre hold end med sin egen årgang.

Der er ingen spillere, forældre eller trænere, der kan træffe beslutning om, at en spiller evt. skal spille på et andet hold end sin egen årgang.

 

”Lukkede hold”:

Der findes ikke ”lukkede hold” i klubben.

En gruppe personer er velkomne til at rette henvendelse til klubben om oprettelse af hold i en given række. Der vil dog til enhver tid være adgang til et sådan hold for øvrige medlemmer af klubben – naturligvis på baggrund af sportsligt niveau og træningsindsats mv.

 

Økonomi:

Klubben drives efter sunde økonomiske principper.

Alle spillere betaler kontingent – uanset sportsligt niveau. For at holde kontingent på et attraktivt, lavt niveau, forventes det, at alle spillere og forældre bidrager aktivt til gennemførsel af klubbens aktiviteter (fx som tidtager eller hjælp til Snejbjerg Cup mv.).

Der sker ingen aflønning af trænere – udelukkende symbolsk godtgørelse af omkostninger forbundet med trænergerningen.

 

Ovenstående er udarbejdet af bestyrelsen i Snejbjerg SG&I Håndbold – maj 2016