God opførsel for børn

Snejbjerg Håndbold har udarbejdet sin forståelse af god opførsel bl.a. for børn.

Idræt for børn skal være en fornøjelse og derfor kan nogle få retningslinjer for god opførsel være på sin plads.

God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved, at udøvere trives, at flest muligt ønsker at deltage, at udøvere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset udøverens alder, udvikling og behov, at udøveren oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet.

Det overordnede mål med børne- og ungdomsidrætten er at give udøveren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke idræt og fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring.

Men børne- og ungdomsidrætten realiseres slet ikke altid i henhold til disse idealer. Voksne kan have ambitioner og opstille mål uafhængigt af udøverens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre udøverens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdomsidrætten kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode børne- og ungdomsidræt.

God opførsel for børn op til 15 år:

  • Gør altid dit bedste!
  • Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren!
  • Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere!
  • Vis respekt over for alle udøvere, både medspillere og konkurrenter!
  • Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials!
  • Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig!
  • Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere!
  • Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig!