Børneattester

Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgreb i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til idrætslivet. Konkrete sager kan også rokke ved vor tillid til hinanden som idræts-kolleger.

Overgreb må ikke finde sted! Alle har ansvar for at beskytte vore børn og unge mod seksuelle overgreb. Og Snejbjerg Håndbold har et ansvar for, at vores klub fortsat er det sted, hvor trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.

Det er dog også vigtigt, at frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb ikke fører til, at trænere og ledere ikke tør røre børnene. Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle.

At klubben er opmærksom på de roller, deres trænere og ledere varetager – og ikke mindst den måde, de taler og handler på i forhold til børnene.

Snejbjerg Håndbolds leveregler …

… for hvordan vi skal være sammen med børnene i vores klub:

Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter. Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable.

Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.

Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og unge – og at de overfor børn og unge repræsenterer dansk håndbold. Dette sker blandt andet ved at respektere håndboldens værdier, hvor håndbold er kendetegnet som:

  • Sjovt
  • Holdspil
  • Fair play
  • Respekt
  • Engagement

Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

Alle har pligt til at gå til et bestyrelsesmedlem, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Det centrale Kriminalregister

Snejbjerg Håndbold søger oplysninger i Det centrale Kriminalregister for trænere og ledere, der har en direkte kontakt med børn under 15 år gennem en hel sæson.

Det sker typisk i forbindelse med “ansættelsen” og tjekkes løbende.

Danmarks Idræts-Forbund

Snejbjerg Håndbold er underlagt de retningslinier, der udsendes fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Snejbjerg Håndbold vil håndtere en givent tilfælde i samråd med Fællesforeningen for Snejbjerg SG&I.