Info til trænere

I Snejbjerg SG&I fodbold forventes det at vore trænere vil:

 • Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning.
 • Møde til tiden og have alt klar til træning.
 • Gennemføre træningen i passende træningstøj.
 • Deltage i relevante møder, kurser m.v.
 • Sørge for en tryg og motiverende atmosfære på som udenfor banen.
 • Gribe hurtigt og resolut ind ved mobning.
 • Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med kontaktperson i ungdomsudvalg og forældre.
 • Informere ærligt, åbent og med hensyntagen til den enkelte spiller.
 • Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp.
 • Udvikle spillere sportsligt/socialt ved at deltage i forskellige stævner.
 • Tømme postbakke i boldrummet før eller efter træning.
 • Opbevare og vedligeholde udleverede materialer, samt aflevere materialer efter sæsonen. Mangles noget i løbet af sæsonen – henvendelse hos kontaktpersonen.
 • Medvirke til at holde orden i boldrummet.
 • Være et godt eksempel for spillerne.
 • Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander.

Trænerguide