Info til spillere

I Snejbjerg SG&I fodbold forventes det at vore spillere vil:

  • Bidrager med god opførsel, både på og uden for banen – overfor både med – og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.
  • Tager et medansvar for både træning og kamp.
  • I videst muligt omfang møder op til træning og kamp , hvis ikke så meld afbud
  • Tager et medansvar for at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives.
  • I øvrigt viser hensyn – og er en god kammerat.
  • Betale kontingent rettidigt.