Info til holdledere

I Snejbjerg SG&I fodbold forventes det at vore holdledere vil:

 • Virke som praktisk/administrativ leder for holdet – efter nærmere aftale med trænere – d.v.s.: Have ansvar for det praktiske omkring tøj.
 • Arrangere vask af spillertøjet, så dette går på skift mellem spillerne.
 • Sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe.
 • Udfylde holdkort og aflevere dem i den dertil indrettede bakke i boldrummet, samme dag som kampen spilles medmindre dette gøres via DBU’s hjemmeside.
 • Registrere ind- og udmeldelser, og give det videre til kassereren.
 • Arrangere transport til udekampe. Vi anbefaler kørselsordning fra sæsonstart.
 • Efter alle kampe – både ude og hjemme – sørge for at omklædningsrummet efterlades i samme stand som da holdet ankom.
 • Medvirke til at holde orden i boldrummet.
 • Deltage i relevante møder, kurser m.v.
 • Bidrage aktivt til at skabe god stemning blandt spillere og forældre.
 • Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren.
 • Være et godt forbillede for spillere.
 • Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstandere.
 • Sørge for information til forældre og spillere.
 • Lave PR for holdet – fx til hjemmeside og/eller indlæg på minlandsby.dk.