Signaler og tegngivning

Hvordan gives signaler

Af hensyn til sikkerheden, er det vigtigt at anvende signaler/tegn, når man kører holdkørsel.

Signaler råbes klart og tydeligt, og hvis det er relevant gives samtidig et synligt tegn.

Signalerne sendes videre op og ned gennem rækken, så alle bliver opmærksomme.
Det er specielt vigtigt, hvis der køres i modvind, hvor vindstøjen kan gøre det svært at høre.

Giv besked i god tid.

Det er specielt vigtigt, at de forreste og de bagerste er opmærksomme henholdsvis fremadrettet og bagudrettet, så der kan gives besked om hændelser.

Ved skift af køreretning eller lignende (f.eks. højre eller venstre) markerer de forreste, at de har hørt kommandoen (i dette eks. ved at række armen ud til højre eller venstre).

Nogle signaler er kommandoer, mens andre er af mere orienterende karakter.

De mest almindelige signaler

”Venstre”
Holdet skal dreje til venstre. Forreste rytter markerer, at det er forstået.”Højre”
Holdet skal dreje til venstre. Forreste rytter markerer, at det er forstået.

”Lige ud”
Ved vejkryds.

”1 ned”, ”2 ned”, ”1 op” osv.
Hastigheden ændres gradvist med det angivne km/t.

”Opsamling/saml op”
Benyttes hvis holdet er blevet delt, f.eks. efter et sving, eller hvis hastigheden er for høj, så der er opstået et hul i gruppen.
Før en bakkespurt kan man f.eks. benytte ”opsamling på toppen”

”På én række”
Denne kommando skal bruges, hvis man er til gene for trafikken.
Eksempler: Smal vej, et stort køretøj skal passere.
De 2 rækker fletter sammen til én.

”Defekt”
Benyttes hvis der opstår en defekt, – f.eks. en punktering.
Alle stopper langsomt op og holder ind til siden.

“Stopper”
F.eks. ved vejkryds med tværgående trafik. De 2 forreste rækker armen op.
Sørg for at signalere i så god tid som muligt, så alle kan få stoppet uden uheld.

“Hul” efterfulgt af ”venstre”, ”højre” eller ”i midten”
De forreste i gruppen skal være opmærksom på huller i vejen.
Giv signal, og peg samtidig hvor hullet kommer (højre, venstre eller midten)

”Forfra”
Vær opmærksom på trafik forfra, og fyld ikke for meget på vejen.

”Bagfra”
Vær opmærksom på trafik bagfra, og fyld ikke for meget på vejen.

”Fri”
Benyttes af forreste mand når der er fri passage ved f.eks. et vejkryds.
Resten af gruppen skal stadig være opmærksom på evt. trafik.
Ved venstresving kigges bagud, og der råbes evt. ”fri”

”Se op”
Benyttes for at gøre opmærksom på en forhindring, der kan være til fare for gruppen.
F.eks. en parkeret bil eller fodgængere i vejsiden.
Råb f.eks. ”Se op til højre” og marker med hånden for de bagvedkørende, der gentager ned gennem gruppen.

”Grus”
Der er grus eller sand på vejen, – typisk ved vejkryds.
Marker evt. til hvilken side gruset ligger med flad hånd.

”Sten” (eller anden større genstand på vejen)
Peg til den side, hvor stenen ligger.