Snejbjerg Hallerne – Valg til repræsentantskab

I henhold til Snejbjerg Hallernes vedtægter, §7 og §9 afholdes valgmøde,

onsdag 24/1-2024 kl. 18:00,  for bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet. På valg som repræsentant for en 3-årig periode er:

Lars Holm Sørensen (modtager genvalg)
Morten Boddum Kristensen (modtager genvalg)
Jan Nørgaard (modtager IKKE genvalg)

Derudover mangler vi to suppleanter for en 1-årig periode.

Valget foregår i Snejbjerg Hallens restaurant

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op.

 M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk

På repræsentantskabets vegne

John Refshammer, mobil: 2083 3852    John.refshammer@gmail.com

Formand

Udgivet i Forside.