Snejbjerg Hallen – valg repræsentantskab

I henhold til Snejbjerg Hallernes vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet.

På valg som repræsentant for en 3-årig periode er:

Jens Kruse (modtager genvalg)
Steen Jensen (modtager genvalg)
Derudover mangler vi to suppleanter for en 1-årig periode.

Valget foregår i Snejbjerg Hallens restaurant

Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 18:00

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op.

 M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk

På repræsentantskabets vegne

John Refshammer John.refshammer@gmail.com

20 83 38 52

Formand

Udgivet i Forside.