Bestyrelsen i Snejbjerg Hallen

Ved hallens repræsentantskabsmødet ønskede Jan Nørgaard ikke genvalg i stedet valgtes Lars Holm Sørensen som nyt medlem.

Bestyrelsen i Snejbjerg Hallerne har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand Steen Jensen, næstformand  Peter Svendsen, sekretær Jens Kruse, kasserer Michael Rasmussen, medlem Lars Holm Sørensen

se mere på Snejbjerg Hallernes hjemmeside

Udgivet i Forside.