fbpx

Snejbjerg Hallens bestyrelse

Snejbjerg Hallernes bestyrelse har på bestyrelsesmøde d. 8. april 2024 konstitueret sig med:

Formand  Steen Jensen, næstformand Peter Svendsen, kasserer Michael Rasmussen, sekretær Jens Kruse og menigt medlem  Lars Holm Sørensen

Snejbjerg Hallerne – Valg til repræsentantskab

I henhold til Snejbjerg Hallernes vedtægter, §7 og §9 afholdes valgmøde,

onsdag 24/1-2024 kl. 18:00,  for bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet. På valg som repræsentant for en 3-årig periode er:

Lars Holm Sørensen (modtager genvalg)
Morten Boddum Kristensen (modtager genvalg)
Jan Nørgaard (modtager IKKE genvalg)

Derudover mangler vi to suppleanter for en 1-årig periode.

Valget foregår i Snejbjerg Hallens restaurant

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op.

 M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk

På repræsentantskabets vegne

John Refshammer, mobil: 2083 3852    John.refshammer@gmail.com

Formand

Ny halinspektør i Snejbjerg Hallerne

Bestyrelsen i Snejbjerg Hallen

Ved hallens repræsentantskabsmødet ønskede Jan Nørgaard ikke genvalg i stedet valgtes Lars Holm Sørensen som nyt medlem.

Bestyrelsen i Snejbjerg Hallerne har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand Steen Jensen, næstformand  Peter Svendsen, sekretær Jens Kruse, kasserer Michael Rasmussen, medlem Lars Holm Sørensen

se mere på Snejbjerg Hallernes hjemmeside

Årets leder 2022 i Snejbjerg SG&I

Fællesformand Kirsten Østergaard kunne den 31. januar, i overværelse af 110 seniorsports gymnaster overrække Bodil Mendgaard årets lederpokal.  Bodil var indstillet af Seniorsport på bagrund af en mangeårig flot indsats ikke alene i regi af instruktør i seniorsportsregi, men bredt i vor forening.  Læs indstilling