Amatørteater

Snejbjerg Amatørteaterforening blev på generalforsamlingen den 19. april 2018 gjort hvilende.
Det er vort håb, at foreningen igen vækkes til live. Der er et kostumedepot og en egenkapital på ca. 9.000 kr. som kan aktiveres hvis der nogle som har lyst til at tage fat i amatørteater i Snejbjerg igen.  Hallens bestyrelse har bedt Amatørteater om at rømme kostumedepotet. Der er sket den 2. november 2020 og overdraget til amatørteatergruppen i Sørvad. Det er aftalt at hvis Snejbjerg igen får behov herfor kan kostumerne lånes i Sørvad.

Henvendelser vedr. gruppen kan ske til kontaktperson Jørgen Rasmussen, tlf. 4021 6087 eller email toftbjerg43@gmail.com eller til fællesforeningen.

——————

Notat fra seneste årsmøde:
Snejbjerg Amatørteater afholdt ordinær årsmøde den 19. april 2017

Formanden bød velkommen til de fremmødte – og især til tre yngre teaterinteresserede som var mødt – dejligt

Formanden gav en orientering om et 2016 uden teatermæssige aktiviteter og om bestyrelsen tanker om aktiviteter i foreningen fremover – som må tilpasses medlemmernes ønsker.  Det er dog også et faktum, at initiativet til nye aktiviteter må komme fra bestyrelsen.  Nye aktiviteter skal så gerne tiltrække nye medlemmer.

Der var en god dialog om bestyrelsesns notat fra mødet den 22. marts  – og det vil bestyrelsen nu arbejde videre med.
———
Ved bestyrelsesmødet den 22. marts blev drøftet det uholdbare i at vi ikke har gennemført aktiviteter i det forløbne år.  Vi skal enten have fastsat et grundlag for at fortsætte, gå i dvale eller lukke ned. 


Vi blev enige om at vende en række ideer – vi gerne lytte til input fra vore medlemmer.

1)      Revy  – måske med genbrug af numre fra tidligere revyer

2)      Ta´med aktiviteter

3)      Spor i Snejbjerg  – der lavet nogle projekter på facebook og Engbjerg skolen har lavet nogle ”Fortællestier” i Snejbjerg – med   Qr-coder  på en lille folder med stierne.  Ideen går ud på at lave små video-klip, som ligger på vor hjemmeside og kan aktiveres med en Qr-code på stederne, fx galgebakken, peststenen, mejerigrunden osv.

4)      ”Leje ”en forestilling  – fra et andet amatørteater – eller  lave en forestilling i et samarbejde

5)      Lave et nyt ”Kirkely-projekt”

6)      Lave en teater-cafe  –  spisning/servering med en række indslag. Kunne være sammen en anden gruppe i  SG&I