September 2020

Tirsdag den 15. september kl. 19:00  inviterer vi til Aktiv Samværs årsmøde

i Snejbjerg Hallen,    tilmelding kan ske fra 15. juli 2020   – lukket

Pris: 50 kr. for kaffe og snitter. Øl og vand kan købes.

Vi holder først ordinær årsmøde med dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens/bestyrelsens beretning til drøftelse og godkendelse – den skriftlige beretning kan læses her
  3. Fremlæggelse af regnskab til orientering   – se regnskabet her
  4. Fastlæggelse af kontingent – udgår bestyrelsen har besluttet uændret kontingent på 75 kr. årligt for 2020/2021
  5. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse for gruppen
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på årsmødet skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet.

Efter årsmødet skal vi møde

Tove Uth, datter af Danmarks mest kendte nedkastningschef og modstandsmand under 2. verdenskrig, Jens Toldstrup.

Hun vil fortælle om sin far – og om hvordan det var at leve i frygt.

Der kan læses meget mere om Jens Tolstrup her  

På hans gravsten – Tulstup kirkegård ved Odder og på mindesten ved fødebyen Assens og på nedkastningsstedet Hjerm Hede ved Skive er hugget teksten.

Uden kamp ingen sejr.