Marts 2022

Tirsdag d. 29. marts kl. 19:00 – Årsmøde 2022
Mødested: Snejbjerg Hallen – Multisalen  Pris: 50 kr. for kaffe og snitter, øl og vand kan købes

Tilmelding: online og tlf. fra 19. jan – senest 22. marts

Ordinær årsmøde. Dagsorden er fastsat således:
1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Formandens/bestyrelsens beretning til drøftelse og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag – sendes til formanden senest 20.3.
6. Valg af bestyrelse for gruppen

På Snejbjerg SG&I’s generalforsamling blev Bente og Kurt Markussen, samt Bodil og Jørgen Rasmussen genvalgt for en periode på 1 år.

På valg er således

Bente og Kurt Markussen  for  1 år  –  ønsker ikke genvalg

Bodil og Jørgen Rasmussen for 1 år

Kirsten og Thyge Lindberg for 2 år

Bente og Eigil Nikolajsen for 2 år – ønsker ikke genvalg

Lisbeth og Frede Dalsgaard for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig selv

7. Eventuelt

Efter årsmødet skal vi møde Per Bang, der vil fortælle om sine oplevelser med Siriuspatruljen. Per Bang har to gange været udsendt til Sirius Patruljen i Grønland.
Han kommer og fortæller om sine oplevelser i Sirus Patruljen, og om at træde derud hvor isen er tynd og kaste sig ud i det ukendte.

Fx Sove i sovepose i 50 graders frost. Gå igennem isen på 300m dybt vand. Køre over 8000 km med hundeslæde i Nordøst Grønland. Løbe på ski med nyfødte hundehvalpe på maven. Køre hundeslæde med H.K.H. Kronprins Frederik.