Marts 2020

Tirsdag den 24. marts kl. 19:00  inviterer vi til

AFLYST!!! – Bestyrelsen har den 11. marts besluttet at aflyse under henvisning til smitterisiko – Coronavirus

Aktiv Samværs årsmøde

i Snejbjerg Hallen, Multisalen

Pris: 50 kr. for kaffe og snitter. Øl og vand kan købes.

Vi holder først ordinær årsmøde med dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens/bestyrelsens beretning til drøftelse og godkendelse
  3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse for gruppen
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på årsmødet skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet.

Efter årsmødet skal vi møde

Tove Uth, datter af Danmarks mest kendte nedkastningschef og modstandsmand under 2. verdenskrig, Jens Toldstrup.

Hun vil fortælle om sin far – og om hvordan det var at leve i frygt.

Der kan læses meget mere om Jens Tolstrup her  

På hans gravsten – Tulstup kirkegård ved Odder og på mindesten ved fødebyen Assens og på nedkastningsstedet Hjerm Hede ved Skive er hugget teksten.

Uden kamp ingen sejr.