April 2022

Tirsdag d. 26. april kl. 14:30 og kl. 16:00 – Herning Vand
Mødested: Herning Vand, Ålykkevej 5, 7400 Herning      Pris: Gratis. Herning Vand giver kaffe/te. Medbring selv brød
Tilmelding: online og tlf. fra 23. feb. – senest 19. april

HERNING VAND er vort lokale forsyningsselskab hvis opgave det er at levere rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamle og
rense spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet.

Virksomheden er et aktieselskab ejet af Herning Kommune. Herning Vand
Holding – med to datterselskaber. Herning Vand A/S der tager sig af vand og
afløb, og Herning Rens A/S, der tager sig af rensning og gasmotor.

Virksomhedens mål er at skabe mere for mindre og mål at levere den rette
kvalitet og service til den rigtige pris. For på den måde at sikre sundt vand med
sikker levering til en af landets laveste priser – uden at sende regningen videre
til vores børn og børnebørn.

Vi vil få en rundvisning på renseanlægget – og høre om hvordan spildevandet 
renses og gøres egnet til udledning i Herningholm å.

Vi hører om hvordan ”affaldsstofferne” søges udnyttet til gasproduktion og bæredygtig gødning.
Efter rundvisningen mødes vi i kantinen hvor Herning Vand byder på kaffe/te
og fortæller om virksomheden – strategier og arbejdet med at sikre rent
grundvand mv. Medbring selv brød til kaffen.

Vi har valgt at lave to hold med forskudte mødetider.   Der plads til 40 på hvert hold 
Hold 1 møder kl. 14:30 og hold 2 møder kl. 16:00.