April 2021

Tirsdag d. 20. april kl. 14:30 og kl. 16:00  – Herning Vand

Mødested:  Herning Vand, Ålykkevej 5, 7400 Herning

Pris:  Gratis. Herning Vand giver kaffe/te. Medbring selv brød

Tilmelding: online og tlf.  fra  24.  feb. –  senest 11. april

HERNING VAND er vort lokale forsyningsselskab hvis opgave det er at levere rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamle og rense spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet.

Virksomheden er et aktieselskab ejet af Herning Kommune. Herning Vand Holding – med to datterselskaber. Herning Vand A/S der tager sig af vand og afløb, og Herning Rens A/S, der tager sig af rensning og gasmotor.

Virksomhedens mål er at skabe mere for mindre og mål at levere den rette kvalitet og service til den rigtige pris. For på den måde at sikre sundt vand med sikker levering til en af landets laveste priser – uden at sende regningen videre til vores børn og børnebørn.

Vi vil få en rundvisning på renseanlægget – og høre om hvordan spildevandet renses og gøres egnet til udledning i Herningsholm  å. Vi hører om hvordan ”affaldsstofferne” søges udnyttet til gasproduktion og bæredygtig gødning. Efter rundvisningen mødes vi kantinen hvor Herning Vand byder på kaffe/te og fortæller om virksomheden –  strategier og arbejdet med at sikre rent grundvand mv. Medbring selv brød til kaffen.

Vi har valgt at lave to hold med forskudte mødetider.

Hold 1 møder kl. 14:30 og hold 2 møder kl. 16:00.