Pokalskabet

Pokalskabet

At drive en forening som vores kræver en stor indsats fra mange frivillige ledere, trænere, instruktører mv. Snejbjerg SG&I har heldigvis haft utroligt mange dygtige engangerede personer, der har gjort en stor indsats for vor forening og dermed for vort lokalsamfund. 

Vi har i foreningen fire hædersbevisninger, der bruges for at vise vor anerkendelse.  

LederpokalenLederpokalSGI

Halinspektør Tage Hille indstiftede i 1971 en pokal, som skulle uddeles hvert år til en leder, der gennem sin indsats for foreningen har gjort sig særligt fortjent til hæder.

Kriterierne, der fastsættes af formandsudvalget er følgende:
Pokalen tildeles en leder(bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, træner, instruktør, holdleder), som gennem en årrække har ydet et stort stykke arbejde for foreningen til gavn for både foreningen og dens medlemmer.

Indstillinger fremsendes til formandsmødet i december eller sendes inden 31. december til forretningsføreren.

Vandrepokalen med tilhørende erindringspokal uddeles i forbindelse med den årlige træner/lederfest - Frivilligfest.

Modtagere af lederpokalen

 

 

Ungdomlederpokal2014WEBTidligere fællesformænds Pokal - Unglederpokalen

Denne pokal er indstiftet i forbindelse med Snejbjerg SG&I's 100 års jubilæum i 1979.

Kriterierne,  der fastsættes af tidligere tidligere fællesformænd er følgende:

Pokalen tildeles en yngre aktiv idrætsudøver/- leder, der i årets løb har gjort sig bemærket ved godt kammeratskab og sammenhold.


Indstillingerne fremsendes senest 1. marts via forretningsføreren til tidligere fællesformænd, der beslutter hvem der skal have pokalen tildelt.   

Pokalen uddeles ved den ordinære generalforsamling

Modtagere af pokalen

Æresmedlemer

Snejbjerg SG&I's Generalforsamling

kan udnævne æresmedlemer.

Foreningen har til dato udnævnt 9

personer som æresmedlemmer af vor forening

Udnævnte æresmedlemmer

ForeningsemblemSGIemblem 

I 1979 fik foreningen udarbejdet et emblem, som kan bæres af alle medlemmer af Snejbjerg S.G. & I


Nålen er vort foreningslogo i bronze.

Der er endvidere fremstillet en nål i sølv, som er beregnet for bestyrelsesmedlemmer.

Til medlemmer, der som leder eller idrætsudøver ved en ekstraordinær indsats har gjort sig fortjent hertil kan formandsudvalget tildele en guldnål.
Foreningens forretningsfører administrer vor beholdning.