Idræt for alle børn info

Brev fra DIF  31. jan 2013    Læs mere om projektet og find ansøgningsskema og flyer på www.alleboern.dif.dk


Alle børn fortjener at få mulighed for at dyrke idræt og være med i det sociale fællesskab i foreningerne. I dag er tusindvis af børn ikke med, fordi deres forældre ikke har råd til fx kontingentet. Men også børn, der er medlem, risikerer at måtte opgive pga. forældrenes økonomi.


Takket være en stor donation til DIF fra Procter & Gamble (P&G), der står bag en lang række kendte produkter som Gillette, Oral B, Pampers, Vicks, Pantene, Head & Shoulders, Duracell m.fl., får børn af økonomisk vanskeligt stillede familier nu mulighed for at få hjælp til kontingent, udstyr, stævner m.m.


For hvert P&G produkt der bliver solgt i udvalgte kampagne uger i føtex, går 1 kr. til projektet. Kampagnen blev sat i gang i søndags i din lokale føtex.


Hvem kan søge og til hvad
For dig og din forening - og de øvrige 11.000 idrætsforeninger i DIF - er donationen relevant. Det er nemlig kun DIF's foreninger, der på vegne af eksisterende eller nye medlemmer under 18 år kan søge om støtte.


Foreninger kan søge om støtte til forskellige formål afhængig af det enkelte barns behov, og der kan søges støtte til:

1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent for børn under 18 år
2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til børn under 18 år
3. Hel eller delvis dækning af udgifter til børns deltagelse i sportsarrangementer, sommerlejre og lignende


(Når økonomisk trængte forældre henvender sig til jer, vil de i mange tilfælde have en flyer med, som de har fået om projektet gennem fx kommune, skole eller i føtex)


Det er nemt at søge
Foreningerne kan søge om støtte løbende. Det er meget vigtigt for DIF, at det er nemt for foreningerne at søge. Der stilles derfor ikke krav om årsopgørelser, lønsedler og lign. fra forældrene for at foreningerne kan søge. Til gengæld skal foreningen afgive en tro og love-erklæring i forbindelse med ansøgningen.


Der er IKKE garanti for at få det ansøgte beløb i støtte. DIF vurderer ansøgningen hurtigst muligt og vil forsøge at imødekomme det ønskede.

Der kommer også informationsfoldere med magasinet Idrætsliv i februar.


Vi håber I vil tage godt imod 'Idræt for ALLE børn' og kan se mulighederne i det. Målet er, at idræt bliver for alle børn uanset deres baggrund.


Venlig hilsen

Niels Nygaard
Formand for DIF