Børneattester

Børneattester.

Snejbjerg SG&I's grupper/afdelinger er forpligtiget til at indhente børneattester for de trænere, ledere, instruktører mv., der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Loven kræver, at der indhentes børneattest første gang pågældende skal overtage funktionen i forhold til unge under 15 år. Fællesforningen anbefaler at der indhentes en ny attest hvert år. Der kan ikke indhentes børneattest for trænere/instruktører under 15 år.

Arbejdsgang.
Gruppen/afdelingen sørger for udfyldelse af anmodning om børneattest.

Send en mail til fællesformanden - med oplysning om fulde navn og cpr. nr. på den træner/leder der ønskes børneattest for. 

Fællesformanden indsender herefter en digital anmodning om børneattest ved rigspolitiet. Den sendes nu automatisk videre til træner/leder/instruktørs digitale postkasse. Træner/leder skal i sin digitale postkasse give samtykke med sin NemID. Denne samtykke er nødvendig før attest kan udstedes og træner/leder må arbejde med børn og unge i Snejbjerg SG&I.  Hvis der er anmærkninger når attesten foreligger fra Rigspolitiet kontakter fællesformanden den relevante afdeling.


Fællesformand Dorthe Poulsgaard Frandsen 

Kilder:

Politiets infoside 

DGI - foreningsledelse

Børneattest manuel indhentning - formular p274