SGI-historien

Historien om Snejbjerg Skytte- Gymnastik og idrætsforening

 Vor historie begynder i 1879 - med tabet af Sønderjylland i 1864 i erindring blev der i 1879 oprettet en skytteforening - Snejbjerg Skyttekreds. Det var en karl på Tanderup, Søren Hansen fra Velhusted(Assing sogn),  der var hjemsendt som korporal i 1878 fra Viborg, der tog initiativet. 

14 karle  lavede en skydebane ved Gødstrup hvor de skød udover vandet med forladegeværer. Initiativet døde dog lidt ud, da Søren Hansen flyttede til Velhusted. l 1882 kom der et nyt inititiv - ved et møde på Snejbjerg kro valgtes en ny bestyrelse med Jens P. Mikkelsen som formand (billedet).Jens_P._Mikkelsen 

Johannes Hansen, Laurits Hansen og Jens Albæk blev valgt som delingførere. Skkydebanen blev flyttet til Krogstrup og senere til Snerlunddal.  Om vinteren var der gymnastik i P. Mikkelsens lade.

Vor første fane fik i 1884 - efter en indsamling foranstaltet primært af fem piger.

Johannes Hansen ledede i disse år både skydning om sommeren og gymnastik om vinteren.

Gymnastikredskaberne var træhest, højdespring over snor, trapez, knudret tov og glat tov.

 

 (historien fortsættes - men Rom blev ikke..)