Idrætsskader

Idrætsskader

Akutskadesbehandling iflg. PRICEM-princippet

P = Pres. Fordi øjeblikkeligt pres mindsker hævelse. Dvs. en person laver et fast pres om f.eks. fod.

R = Ro, aflastning. Skaden skal skånes for yderligere belastning så længe der er smerter og hævelse

I = Is, nedkøling, evt. under koldt vand. Afkøl 15-30 min. Især de første 6 timer – men op til 1-2 døgn

C = Compression med elastisk forbinding som begrænser blødning og hævelse.

E = Elevation, skadesstedet hæves over hjertehøjde. Blødning i vævet nedsættes og tilbageløbet forbedres

M = Mobilisering, øvelser, den første genoptræning f.eks. balance.

 

Hvornår sker skaden?

I starten af træningen pga. utilstrækkelig opvarmning. I slutningen af aktiviteten pga. træthed og nedsat koncentration. I holdsport og kontaktsport frem for andre idrætsgrene.

 

Skaden opdeles i:

  • Akutte skader som igen kan opdeles i skader på knogler og led (brud) eller skader på bløddele (forstuvning/forvridning af ledbånd, fibersprængning eller trælår)
  • Overbelastningsskader pga. forkert belastning og træning over længere tid eller når træningstilstand og – mængde ikke passer sammen.

 

Genoptræning.

Der er vigtigt at komme i gang igen. Det er vigtigt at holde den øvrige del af kroppen i gang.

Genoptræning bør foregå ved gradvist at øge belastningen. Dvs. ved en forstuvet ankel: Først aflaster man foden, dernæst kan man lave balanceøvelser og bruge vippebræt, dernæst gå, så løbe og til sidst spurte, lave finter, tackle og lande i hop.

Husk: Ingen kamp, konkurrence eller opvisninger før fuld træning kan gennemføres uden problemer.

 Formålet med træning:

Træningen skal forbedre styrke, kondition, koordination og bevægelighed.

Instruktøren eller trænerens planlægning af træningen skal bygges op. I starten af sæsonen skal det være grundtræning for de store muskelgrupper. Senere i perioder med mange gymnastikopvisninger, turnering eller kampe kan træningsintensiteten sættes ned og man kan fokusere mere på teknik eller taktik.

Instruktøren eller træneren skal overveje sæsonplanlægningen (ud fra kampe, opvisninger eller turneringer), periodeplanen (f.eks. med træningsemner som et redskab, kondition eller hurtighed) og lektionsplanen (opvarmning, teknisk/taktisk træning, fysisk træning, nedvarmning, mentaltræning)

 

Opvarmningens funktion er fysisk, psykisk, social og skadesforebyggende

 Hvis du vil vide mere……

  • DGI’s Temahæfte om forebyggelse af idrætsskader. Kan købes via www.dgi.dk
  • Se artikler i ”Udspil”.
  • Se artikler og foldere på www.dgi.dk   

Senest har DGI lanceret kurserne ”Træn rigtigt kurserne” og ”Spil gigten af banen” som har til formål at forbedre børnenes præstationer og forebygge skader fra 10-års alderen. Balance-, styrke- og koordinationsøvelser bliver en integreret del af et sundt og aktivt idrætsliv. Øvelsesfolderen kan downloades på www.dgi.dk.