Reglement

6.2

Reglement for medlemskab af Snejbjerg Fitness

  1. Børn og unge under 15 år må ikke være i motionscentret.

  2. Adgangsbrik er personlig og skal benyttes, hver gang du går ind i

      motionscentret. Ved bortkomst betaler medlemmet selv for en ny brik.

  3. Adgangsbrik er personligt, og må ikke overdrages til andre. Det er ikke tilladt at
      tage andre med i centret.

  4. Der skal skiftes til trænings fodtøj inden man går ind i motionscentret.

  5. Omklædning skal foregå i omklædningsrummet og opbevares på eget ansvar.
      Der må ikke opbevares skiftetøj og sports tasker i motionslokalet.

  6. Betaling af medlemskab foregår automatisk via PBS.

  7. Opsigelse af medlemskab skal ske med min. 1 måneds varsel til næste

      betalingsdato.

  8. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

  9. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

10. Der skal vises hensyn til rengøringspersonalet i motionscentret.

11. Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt.

12. Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt.

13. Brug af mobil skal foregå udenfor lokalet. MP3 eller telefon med head set til brug 
      for musik må anvendes.

14. Al træning foregår på eget ansvar og det er medlemmernes egen
     ulykkesforsikring, der skal dække ved eventuelle skader/fejlbevægelser m.v.

15. Unge under 18 år skal have forældrenes underskrift for indmeldelse i centret.

Brud på ovenstående regler, vil medføre bortvisning,
karantæne eller udmeldelse.

Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.