Information fra bestyrelsen

                                        Årsmøde 2012

aarsmoede22marts2012                                              Årsmøde 2011


Indkaldelse til Snejbjerg Fitness årsmøde den 17 marts 2011 kl. 19.15.

 

Det foregik i restauranten i Snejbjerg hallen.

Snejbjerg fitness var vært ved kaffe og brød.

  1. Velkomst af Kirsten Isager
  2. Valg af dirigent. Svend Johansen blev valgt
  3. Formandens beretning af 2010, samt forventninger til 2011. se denne her
  4. Fremlæggelse af regnskab ved kasseren. af Kirsten Østergaard 
  5. Behandling af indkomne forslag. (der var ingen)
  6. Orientering/status vedr. udvidelse af fitness centret i 2011. af Holger Østergaard
  7. Valg til bestyrelsen for en 2 årig periode, 2 personer er på valg.

         -          Kirsten Ø. ønsker genvalg.

         -          Per P. ønsker genvalg.

  1. Eventuelt. ingen

    aarsm2011_2 aarsm2011_1