Medlemsinfo

Medlemsinfo

Siden er fortrinsvis for medlemmer

Kontingent:

Indbetaling af kontigent - 50 kr. om året kan ske til kassereren eller via netbank til konto reg. 7620 konto 1048758.

Aktiviteter 

Ta, med - tilbud til "Kulstykket" i Abildå Brunkulsleje  26. - 28. august 2014
 
I efteråret vil vi forsøge at lave nogle små videoklip med lokale historier - fx galgebakken

Kirkely - januar 2015?

Revy i forbindelse med invielse af Multihal - sept. 2015?