Tilmelding

Deltagelse i vore arrangementer - kræver udover medlemskab af vor forening - en tilmelding til det enkelte arrangement.

Da en række af vore arrangementer har et maksimum antal deltagere har vi fastlagt nogle tilmeldingsregler:

1) telefonisk tilmelding til første og andet arrangement kan tidligst ske den 16. juli 2018

2) tilmelding til de næste arrangementer kan ske ved et arrangement for følgende 2 arrangementer

3) dagen efter et arrangement åbnes for telefonisk tilmelding og tilmelding via hjemmesiden for næste 2 arrangementer

4) der oprettes venteliste når maks antallet er nået - derfor hvis du er tilmeldt og bliver forhindret så meld hurtigst mulig afbud, så en på ventelisten kan tilbydes pladsene


Telefonisk tilmelding og evt. afbud:
K
irsten tlf. 6087 8101 eller Thyge Lindberg tlf. 6085 6408

Online tilmelding
sker via klik på dato i nedenstående tabel - det er kun muligt når den er åben (markeret med anden tekstfarve) Aktivitetsdato Aktivitet sæson 2018-19 åben for tlf. og
online-
tilmelding fra:
tilmeldingsfrist Max
antal
ti. 21.08.18 Axel Månsson, Brande  16.07.18  14.08.18
ti. 18.09.18 Udflugt Gram Slot/Kongernes Jelling  16.07.18  04.09.18   50
ti. 23.10.18 Karup Kartoffelmelsfabrik 1  22.08.18  16.10.18   40
ti. 30.10.18 Karup Kartoffelmelsfabrik 2  22.08.18  16.10.18   40
ti. 04.12.18 "Jule-aften" i Kirkely  19.09.18  27.10.18  120
ti. 22.01.19 Hjertet i Ikast   24.10.18  15.01.19
ti. 19.02.19 AutoGalleriet, Herning  05.12.18  12.02.19   70
ti. 19.03.19 Årsmøde i Multisalen - Snej. hallen  23.01.19  12.03.19
ti. 30.04.19 DK-compagny, Ikast  20.02.19  15.04.19   80Program 2017 - 2018

Aktivitetsdato Aktivitet åben for
tlf./onlinetilmelding
tilmeldingsfrist bemærk
tir. 15.08.17 Søby Brunkulsmuseum  17.07.2017  08.08.2017
tir. 12.09.17 Udflugt Sydvestjylland  17.07.2017  29.08.2017
tir. 31.10.17 Actona, Holstebro  16.08.2017   24.10.2017
tir. 05.12.17 "Juleaften" i Kirkely  13.09.2017  28.11.2017
tir. 23.01.18 Højskolen Skærgården   01.11.2017  16.01.2018
tir. 20.02.18 MV Politi, Holstebro  06.12.2017  13.02.2018
tir. 20.03.18 Årsmøde - Hallen  24.01.2018  13.03.2018
tir. 24.04.18 Danish Crown, Horsens  21.02.2018  10.04.2018